Alternative

Zes thema's

We hebben doelstellingen geformuleerd op zes thema’s waarop wij een positieve impact willen en kunnen maken.

  • Aandacht voor het milieu
  • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Werkgeluk
  • Samenwerkingspartners
  • Duurzaam beleggen
  • Duurzame producten en diensten

Aandacht voor het milieu

We gaan voor duurzame energie, duurzaam grondstof- en materiaalgebruik en duurzame mobiliteit van medewerkers. Impact maken we door milieubewust te zijn in onze bedrijfsvoering en duurzaam om te gaan met de beschikbare energiebronnen.

Bovemij streeft naar een toename van de reisbewegingen van haar medewerkers met duurzaam vervoer (fiets, openbaar vervoer, hybride- en elektrische auto). We kopen onze energie groen in en verminderen ieder jaar onze CO2-voetafdruk. En we kopen ook voor de rest zo duurzaam mogelijk in.

Maatschappelijke betrokkenheid

We willen impact maken op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Ons motto is niet voor niets ‘Samen Vooruit’. Niet alleen de maatschappij versterken, maar ook de zingeving voor onze medewerkers, ons werkgeverschap voor potentiële collega’s en ons merk richting klanten en stakeholders.

Onze collega’s zetten zich als vrijwilliger in voor maatschappelijke organisaties; in 2022 zijn we founding partner geworden van JINC Nijmegen, dat strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Onze geschenken voor medewerkers zijn daarbij duurzaam van aard. En we ondersteunen als Bovemij minimaal eens per jaar een maatschappelijke organisatie financieel. In 2022 was dat de Stichting Quiet Nijmegen, aan wie we € 5500,- doneerden.

Werkgeluk

Wij willen een bedrijf zijn waar mensen met veel plezier, een hoge betrokkenheid en bruisend van energie hun werk doen binnen een veilige werkomgeving. Het is ons doel om onze medewerkers zich gerespecteerd, betrokken en veilig te laten voelen.

Duurzaam Beleggen

Bij het inrichten van de beleggingsportefeuille hebben we nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovemij streeft naar een beleggingsportefeuille die een positieve bijdrage levert op het gebied van Environment, Social and Governance (ESG). De eerste stap richting een positieve bijdrage van onze beleggingsportefeuille aan duurzaamheid is gestart vanuit de selectie van aandelenfondsen.

"Bij Bovemij word je gezien. Je doet ertoe!"
Wilbur Damen Actuaris

Samenwerkingspartners

Bovemij kiest voor samenwerkingspartners die aansluiten bij onze eigen duurzaamheidsambitie en daarmee bijdragen aan onze toekomstbestendigheid en die van de branche. In 2022 is de uitvraag naar het beleid ten aanzien van duurzaamheid een vast onderdeel bij de leveranciersselectie. Verder schrijft ons beleid voor om zo veel mogelijk met lokale leveranciers te werken, en waar mogelijk met ondernemers uit het MKB.

Duurzame producten en diensten

We realiseren ons dat we moeten meebewegen in de ontwikkelingen die er op het gebied van duurzame producten en diensten zijn. Zelfs op zo'n manier dat we onze klanten stimuleren om duurzame keuzes te maken. Bovemij ondersteunt haar klanten door middel van het aanbieden van specifieke producten en tools. Het product bedrijfsgebouwverzekering is in 2022 aangepast. Zo zijn ook de laadpalen voor elektrische voertuigen meeverzekerd. Ook hebben we de dekking bij overstromingen bij secundaire waterkeringen geïntroduceerd. Zo leveren we een bijdrage aan de klimaatbestendige inrichting van onze producten.

Daarnaast leveren we een bijdrage aan het repareren, onderhouden en tanken van waterstofauto's. De autoverzekering maken we aantrekkelijker voor duurzaam aangedreven voertuigen. Verder is 'Fiets' een belangrijke propositie voor Bovemij.

Of stel je vraag via...

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega’s.

Roy
Senior Acceptant