Alternative

Op deze pagina vind je voor particulieren belangrijke informatie en meest gestelde vragen rondom betaling en betalingsproblemen

Wanneer moet ik mijn premie betalen? En wat gebeurt er als ik mijn premie niet op tijd betaal?

Je moet de premie en assurantiebelasting vooruitbetalen, uiterlijk op de premievervaldatum.

Wat gebeurt er als ik de aanvangspremie niet op tijd betaal?

Betaal je de aanvangspremie niet uiterlijk op de 30e dag na ontvangst van het betalingsverzoek? Of weiger je om te betalen? Dan heb je vanaf dat moment geen verzekeringsdekking. Ook zonder dat wij je verder nog in gebreke hoeven te stellen.

Met aanvangspremie bedoelen wij de eerste premie die je moet betalen voor een nieuw afgesloten verzekering. Of de eerste premie voor een tussentijdse wijziging van een verzekering.

Wat gebeurt er als ik de vervolgpremie niet op tijd betaal?

Weiger je de vervolgpremie te betalen? Dan heb je vanaf de premievervaldatum of de datum dat een termijnbetaling door ons ontvangen had moeten zijn, vanaf 0.00 uur geen verzekeringsdekking.

Met vervolgpremie bedoelen wij de premie die je na de aanvangspremie moet betalen. Dat is ook de premie die je moet betalen bij een stilzwijgende verlenging van je verzekering. Betaal je de vervolgpremie of een termijnbetaling niet op tijd? En heb je de 15e dag na onze schriftelijke aanmaning nog steeds niet betaald? Dan ben je vanaf die 15e dag niet meer verzekerd.

Wat gebeurt er als ik mijn verzekeringspremie niet betaal?

Je blijft verplicht de premie te betalen. Als je niet verzekerd bent, omdat je de vervolgpremie of termijnbetaling niet op tijd hebt betaald of weigert te betalen, loopt je verzekering nog steeds. Je blijft de premie verschuldigd. Je mag het verschuldigde bedrag niet verrekenen met een vordering op ons. Je bent weer verzekerd om 0.00 uur op de dag volgend op de dag dat wij alle premie die je verschuldigd bent, blijvend hebben ontvangen en geaccepteerd.

Heb je met ons termijnbetalingen afgesproken? Dan ben je pas weer verzekerd nadat wij alle termijnen blijvend hebben ontvangen. Wanneer het openstaande bedrag niet binnen 14 dagen op ons rekeningnummer is bijgeschreven, dan wordt de verzekering direct stopgezet. De vordering wordt overgedragen aan het incassobureau en de gemaakte incasso- en administratiekosten zijn voor eigen rekening. De incassokosten zijn een percentage van het verschuldigde bedrag.
Ook wijzen wij je erop dat wij na 14 dagen aan de RDW doorgeven dat jouw voertuig niet meer verzekerd is. Je riskeert hiermee een boete wegens onverzekerd zijn.

Met premie en termijnbetaling bedoelen we hier ook de assurantiebelasting en eventuele incassokosten.
In de periode dat je ons premie verschuldigd was, blijf je niet verzekerd voor gebeurtenissen en aanspraken die voortkomen uit handelen of nalaten in die periode. Het is dus niet zo dat je door betaling met terugwerkende kracht wel verzekerd zou zijn.

Ik heb problemen bij het betalen van mijn premie, wat nu?

Als het (tijdelijk) niet lukt om je premie te betalen, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact met ons opneemt. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken.

Wat kan ik zelf doen?

   Of stel je vraag via....
   Heb je een vraag?
   Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's

   Roy
   Senior Acceptant