Volmachten

U kunt de verzekeringen van Bovemij afsluiten via een onafhankelijke verzekeringsadviseur. Daarnaast werkt Bovemij samen met gevolmachtigd agenten. Gevolmachtigd agenten hebben de bevoegdheid om namens Bovemij verzekeringsproducten te verkopen.

Bovemij geeft volmachten af voor particuliere en zakelijke schadeverzekeringen, zoals: brand, aansprakelijkheid, motorrijtuigen, ongevallen en reis. In alle gevallen blijft Bovemij risicodrager. Dit betekent dat de gevolmachtigd agent geen financieel risico loopt voor de afgesloten verzekeringen.

Hoe werkt een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent verricht in de vorm van een uitbesteding een aantal werkzaamheden voor een verzekeraar, binnen vooraf afgesproken kaders. Deze werkzaamheden bestaan ondermeer uit acceptatie, administratie, mutatie/prolongatie en schadebehandeling.

Een gevolmachtigd agent kan meerdere volmachten van diverse verzekeraars hebben. Zo blijft deze onafhankelijk. Overigens is hij niet verplicht om de verzekeringen bij die partijen onder te brengen waar deze agent een volmacht van heeft.

Gevolmachtigd agenten moeten volledig voldoen aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gesteld, daarnaast hebben de gevolmachtigd agenten een eigen aansluiting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Tevens zijn de meeste gevolmachtigd agenten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA), die eigen kwaliteitsnormen hanteert.

Aanspreekpunt

Heeft u een verzekering via een gevolmachtigd agent gesloten? Dan is deze uw aanspreekpunt. Al dan niet via de door u ingeschakelde bemiddelaar, want u kunt ook verzekeringen via een bemiddelaar bij een gevolmachtigd agent van Bovemij afsluiten (mits de gevolmachtigd agent met uw bemiddelaar samenwerkt).

Overzicht volmachtkantoren

In onderstaand overzicht treft u een lijst aan met kantoren die een of meerdere volmachten van Bovemij heeft.

Volmachtkantoren Website Verzekeringen
Actua Assuradeuren B.V. www.actua.org Schade inclusief Inkomen
Aevitae B.V. www.aevitae.com Schade
Agevo Assurantiën B.V. www.agevo.nl Schade
AJP Assuradeuren B.V. www.ajp-assurantien.nl Schade
Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V http://www.biesboschassuradeuren.nl Schade

Boot Assuradeuren        

www.boot-assuradeuren.nl Schade
Centraal Volmachtbedrijf B.V. www.centraalvolmachtbedrijf.nl Inkomen
Dazure B.V. www.dazure.nl Inkomen
Felison Assuradeuren N.V. www.felison.nl Inkomen

FGD Assuradeuren B.V.

www.fgdassuradeuren.nl Schade
Geerts Financiële Dienstverleners B.V. www.geerts.nl Schade
GHW Assuradeuren B.V. www.ghw.nl Schade
Gouda & Bredius Assuradeuren www.gouda-bredius.nl Inkomen
Guijt assuradeuren bv www.guijtassuradeuren.nl Schade
Helviass Verzekeringen B.V. www.helviass.nl Schade
W.P. van der Held Assuradeuren B.V. www.vanbredanl.com Inkomen
Honestas B.V. www.johanknegt.nl Schade
Jacobs & Brom B.V. www.jacobsenbrom.nl Schade

KLG Nomden Assuradeuren B.V.

www.klg-assuradeuren.nl Inkomen
Kuiper Assuradeuren B.V. www.kuiperverzekeringen.nl Schade inclusief Inkomen
Van Lanschot Chabot Assuradeuren B.V. www.vanlanschotchabotassuradeuren.com Schade inclusief Inkomen
Melching Assuradeuren B.V. www.melching.nl Schade
Mercedes-Benz Insurance Services Nederland B.V. www.mercedes-benzinsuranceservices.nl Schade
Nedasco B.V. www.nedasco.nl Schade inclusief Inkomen
NHV Verzekeringen B.V. www.nhvverzekeringen.nl Schade
Offermans en Snijder Assuradeuren B.V. www.offermansensnijder.nl Schade
Fidus Assuradeuren B.V. http://www.fidusassuradeuren.nl/ Schade

Quakel Assuradeuren B.V.

www.quakel.nl Schade
Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V. www.schoutenassuradeuren.nl Schade
Summa Assuradeuren B.V.   www.summa.nl Schade
Turien & Co. Assuradeuren www.turien.nl Inkomen

UMG Assuradeuren B.V.          

www.umg-assuradeuren.nl Schade

V.C.N. Verzekerings Combinatie Nederland B.V.

www.vcn.nl Schade inclusief Inkomen
VKG www.vkg.com Schade
Voogd & Voogd Verzekeringen www.voogd.com Schade
WUTHRICH assuradeuren B.V. www.wuthrichassuradeuren.nl Schade

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2017.