10 tips om personeelsverzuim te voorkomen

Het gebeurt helaas maar al te vaak: een van je personeelsleden laat weten dat hij of zij ziek is. Vervelend voor de medewerker, maar ook voor jou! Een verzuimende medewerker kost al snel 200 tot 250 euro per dag. Gelukkig kun je als werkgever iets doen om dit te voorkomen. Bovemij geeft je tien praktische tips.

1. Zorg voor een goede werkomgeving

Het begint allemaal met een goed arbobeleid voor de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Dat is niet alleen wettelijk verplicht, maar het zorgt er ook voor dat ongevallen en ziekte door werk voorkomen kunnen worden. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is hier een goed hulpmiddel bij en vormt het fundament van een goed arbobeleid. Meer informatie over de RI&E staat op arbomobiel.nl. Zorg er daarnaast voor dat werknemers zich prettig voelen op hun werkplek en grijp als werkgever ook in als blijkt dat werknemers buitengesloten worden. En geef medewerkers complimenten! Dit draagt ook bij aan een prettige werkomgeving.

2. Schakel een arbodienst, bedrijfsarts of MENSmobiel in

Laat je bijstaan door een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. Zij kunnen langskomen en op de werkplek zelf onderzoek doen en inzicht geven in hoe je voor een veiligere werkplek kunt zorgen. Daarnaast begeleiden zij jouw en jouw medewerkers bij verzuim. Als een medewerker zich ziekmeldt en je verwacht dat de werknemer langere tijd ziek blijft, geeft dit dan op de eerste ziektedag ook door aan de arbodienst. Zij kunnen meteen zorgen voor een goed plan dat (hopelijk) langdurig verzuim voorkomt en de oorzaak direct aanpakt. Ondernemers die vallen onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf kunnen gebruik maken van het vitaliteitsloket MENSmobiel. Dit loket kan adviseren over fit, veilig en gezond werken, maar ook hulp bieden als een medewerker langdurig ziek is.

3. Grijp op tijd in

Klachten herkennen is belangrijk, maar het is net zo belangrijk om daadwerkelijk de vervolgstap te zetten. Denk hierbij aan medewerkers die psychische klachten hebben, die tot langdurig verzuim zoals een burn-out kunnen leiden. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Of als je merkt dat de werknemer wel eens minder functioneert of zware belasting vermijdt. Welke stappen zou je dan moeten zetten? Of zie je gedragsverandering? Grijp dan in en vraag hulp aan een bedrijfsarts.

4. Draag je steentje bij aan de lichamelijke gezondheid van medewerkers

Een gezond lichaam is de basis voor het leveren van goede prestaties. Elke medewerker is daar zelf verantwoordelijk voor. Maar ook als werkgever kun je hier jouw steentje aan bijdragen. Faciliteer je medewerkers hierin. Zorg bijvoorbeeld voor een fruitmand of andere gezonde snacks. En laat de medewerkers voldoende en op tijd bewegen, door bijvoorbeeld lunchwandelingen te organiseren.

5. Geef ook medewerkers een apk!

Niet alleen auto’s hebben regelmatig een onderhoudsbeurt nodig van de vitale onderdelen. Ook medewerkers hebben regelmatig onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat zij van waarde blijven voor jouw organisatie. Je kunt jouw medewerkers daarom een preventieve gezondheidscheck aanbieden. Vaak vergoedt de zorgverzekeraar van jouw medewerker de kosten daarvan. Voorkomen is beter dan genezen.

6. Blijf ontwikkelen!

Een leven lang leren houdt medewerkers up-to-date en zorgt ervoor dat ze zich gewaardeerd voelen. De productiviteit zal stijgen doordat er efficiënter gewerkt wordt. Daarnaast kunnen ervaren medewerkers juist jongere medewerkers zaken leren om zo afwisselend werk te blijven houden. Hierdoor zal het verzuim verminderen.

7. Vergroot de betrokkenheid van de medewerkers

Werknemers voelen zich waardevoller als ze merken dat hun werk zinvol is en ze ervaren meer werkplezier . Laat medewerkers daarom hun eigen verantwoordelijkheid nemen en vraag ze om mee te denken in het verbeteren van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door een ideeënbus neer te zetten en suggesties in een werkoverleg te bespreken. Neem jouw medewerkers ook mee in je toekomstvisie van het bedrijf. Betrokken werkgevers met betrokken werknemers zijn gezondere organisaties.

8. Blijf in gesprek met medewerkers

Zorg dat je luistert naar de persoonlijke omstandigheden van jouw personeel  en creëer een gezonde werk-privébalans. Flexibele werktijden, geen e-mailverkeer buiten kantoortijden of de mogelijkheid tot thuiswerken zijn hier goede voorbeelden van. De omgeving waarin men werkt heeft namelijk een grote invloed op de vitaliteit van jouw medewerker.

9. Investeer tijd en geld in duurzame inzetbaarheid

Het is niet altijd makkelijk om goed personeel te vinden. Zet stappen om medewerkers op een gezonde en toekomstbestendige manier aan het werk te houden in jouw bedrijf. Ga in gesprek met je medewerker over eventuele knelpunten en ontwikkelingsmogelijkheden. Organiseer een workshop voor je team, OOMT biedt bijvoorbeeld een workshop over duurzame inzetbaarheid aan. Of maak gebruik van de BOVAG/OOMT-loopbaancoaches, die jou en jouw personeel hierin kunnen begeleiden.

10. Begin vandaag nog

De laatste tip om het verzuim terug te dringen is om nu te beginnen met structurele oplossingen op het gebied van vitaliteit, betrokkenheid, werkplezier, talentontwikkeling en fysieke belasting. Zorg dat dit binnen jouw personeelsbeleid wordt geborgd! Je hebt er namelijk direct profijt van. Het zorgt voor meer werkplezier, een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim. En dus voor minder kosten voor jouw als werkgever.

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat eerder in de BOVAGkrant verscheen.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.