Alternative

Volmachten

Je kunt de verzekeringen van Bovemij afsluiten via een onafhankelijke verzekeringsadviseur. Daarnaast werkt Bovemij samen met gevolmachtigd agenten. Gevolmachtigd agenten hebben de bevoegdheid om namens Bovemij verzekeringsproducten te verkopen.

Bovemij geeft volmachten af voor particuliere en zakelijke schadeverzekeringen, zoals: brand, aansprakelijkheid, motorrijtuigen, ongevallen en reis. In alle gevallen blijft Bovemij risicodrager. Dit betekent dat de gevolmachtigd agent geen financieel risico loopt voor de afgesloten verzekeringen.

Hoe werkt een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent verricht in de vorm van een uitbesteding een aantal werkzaamheden voor een verzekeraar, binnen vooraf afgesproken kaders. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit acceptatie, administratie, mutatie/prolongatie en schadebehandeling.

Een gevolmachtigd agent kan meerdere volmachten van diverse verzekeraars hebben. Zo blijft deze onafhankelijk. Overigens is hij niet verplicht om de verzekeringen bij die partijen onder te brengen waar deze agent een volmacht van heeft.

Gevolmachtigd agenten moeten volledig voldoen aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gesteld, daarnaast hebben de gevolmachtigd agenten een eigen aansluiting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Tevens zijn de meeste gevolmachtigd agenten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA), die eigen kwaliteitsnormen hanteert.

Aanspreekpunt

Heb je een verzekering via een gevolmachtigd agent gesloten? Dan is deze je aanspreekpunt. Al dan niet via de door jou ingeschakelde bemiddelaar, want je kunt ook verzekeringen via een bemiddelaar bij een gevolmachtigd agent van Bovemij afsluiten (mits de gevolmachtigd agent met uw bemiddelaar samenwerkt).

Overzicht volmachtkantoren

In onderstaand overzicht tref je een lijst aan met kantoren die een of meerdere volmachten van Bovemij heeft.

Volmachtkantoren Website Verzekeringen
Acura Assuradeuren B.V. www.acura.nl Schade
Aevitae B.V. www.aevitae.com Schade inclusief Inkomen
Agevo Assurantiën B.V. www.agevo.nl Schade
Anac, All-Finance Nederland Advies-Combinatie B.V. www.anac.nl Schade
Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V www.biesboschassuradeuren.nl Schade inclusief Inkomen
Boot Assuradeuren         www.boot-assuradeuren.nl Schade
Chabot Assuradeuren B.V. www.vanlanschotchabotassuradeuren.com Schade inclusief Inkomen
Dazure B.V. www.dazure.nl Inkomen
Felison Assuradeuren N.V. www.felison.nl Inkomen
Ecodass Insurance Services B.V. www.ecodassinsuranceservices.nl Inkomen
Fidus Assuradeuren B.V. www.fidusassuradeuren.nl Schade
FGD Assuradeuren B.V. www.fgdassuradeuren.nl Schade
GFD Assuradeuren B.V. www.gfd-assuradeuren.nl Schade
GHW Assuradeuren B.V. www.ghw.nl Schade
Guijt assuradeuren bv www.guijtassuradeuren.nl Schade
Heinenoord Assuradeuren B.V. www.heinenoord.nl Schade
Helviass Verzekeringen B.V. www.helviass.nl Schade
Honestas B.V. www.johanknegt.nl Schade
Kuiper Assuradeuren B.V. www.kuiperassuradeuren.nl Schade inclusief Inkomen
Melching Assuradeuren B.V. www.melching.nl Schade
Mercedes-Benz Insurance Services Nederland B.V. www.mercedes-benzinsuranceservices.nl Schade
Nedasco B.V. www.nedasco.nl Schade
NHV Verzekeringen B.V. www.nhvverzekeringen.nl Schade
Offermans en Snijder Assuradeuren B.V. www.offermansensnijder.nl Schade
One Underwriting B.V. www.oneunderwriting.nl Schade
Quakel Assuradeuren B.V. www.quakel.nl Schade
Summa Assuradeuren B.V.   www.summa.nl Schade
Turien & Co. Assuradeuren www.turien.nl Inkomen
V.C.N. Verzekerings Combinatie Nederland B.V. www.vcn.nl Schade inclusief Inkomen
VKG www.vkg.com Schade
Voogd & Voogd Verzekeringen www.voogd.com Schade

Of stel je vraag via...

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega’s.

Roy
Accountmedewerker