Alternative

Volmachten

Je kunt de verzekeringen van Bovemij afsluiten via een onafhankelijke verzekeringsadviseur. Daarnaast werkt Bovemij samen met gevolmachtigd agenten. Gevolmachtigd agenten hebben de bevoegdheid om namens Bovemij verzekeringsproducten te verkopen.

Bovemij geeft volmachten af voor particuliere en zakelijke schadeverzekeringen, zoals: brand, aansprakelijkheid, motorrijtuigen, ongevallen en reis. In alle gevallen blijft Bovemij risicodrager. Dit betekent dat de gevolmachtigd agent geen financieel risico loopt voor de afgesloten verzekeringen.

Hoe werkt een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent verricht in de vorm van een uitbesteding een aantal werkzaamheden voor een verzekeraar, binnen vooraf afgesproken kaders. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit acceptatie, administratie, mutatie/prolongatie en schadebehandeling.

Een gevolmachtigd agent kan meerdere volmachten van diverse verzekeraars hebben. Zo blijft deze onafhankelijk. Overigens is hij niet verplicht om de verzekeringen bij die partijen onder te brengen waar deze agent een volmacht van heeft.

Gevolmachtigd agenten moeten volledig voldoen aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gesteld, daarnaast hebben de gevolmachtigd agenten een eigen aansluiting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Tevens zijn de meeste gevolmachtigd agenten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA), die eigen kwaliteitsnormen hanteert.

Aanspreekpunt

Heb je een verzekering via een gevolmachtigd agent gesloten? Dan is deze je aanspreekpunt. Al dan niet via de door jou ingeschakelde bemiddelaar, want je kunt ook verzekeringen via een bemiddelaar bij een gevolmachtigd agent van Bovemij afsluiten (mits de gevolmachtigd agent met uw bemiddelaar samenwerkt).

Overzicht volmachtkantoren

In onderstaand overzicht zie je welke kantoren een of meerdere volmachten van Bovemij hebben.

Volmachtkantoor Website Verzekeringen
Acura Assuradeuren BV www.acura.nl Schade
Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 BV www.biesboschassuradeuren.nl Schade
Chabot Assuradeuren BV www.chabotassuradeuren.nl Schade
Dazure BV www.dazure.nl Inkomen
Felison Assuradeuren BV www.felison.nl Inkomen
FGD Assuradeuren BV www.fgdassuradeuren.nl Schade
Mercedes-Benz Assuradeuren BV www.mercedes-benz-assuradeuren.nl Schade
Nedasco BV www.nedasco.nl Schade
One Underwriting BV www.oneunderwriting.nl Schade
Quakel Assuradeuren BV www.quakel.nl Schade
Turien & Co. Assuradeuren BV www.turien.nl Inkomen
VCN Verzekeringen BV www.vcn.nl Schade
Van Kampen Assuradeuren BV www.vkg.com Schade
Voogd & Voogd Verzekeringen BV www.voogd.com Schade

Of stel je vraag via...

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega’s.

Roy
Senior Acceptant