Alternative

Wat is een Bedrijfsrechtsbijstandverzekering?

Stel, een medewerker heeft zich (ernstig) misdragen. Je zou hem het liefst per direct ontslaan. Of je hebt een klant die zijn rekening niet betaalt omdat hij het niet eens met de geleverde dienst. De bedrijfsrechtsbijstandverzekering zorgt ervoor dat je begeleiding krijgt in dit traject en weet wat je rechten en plichten zijn.

Reactietermijn. Als je een zaak aanmeldt bij Bovemij, krijg je uiterlijk binnen vijf werkdagen een reactie. Is er dekking onder jouw polis, dan wordt de zaak in behandeling gegeven bij SRM Rechtsbijstand.

Vrije advocaatkeuze. Is het in jouw zaak nodig om een advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld omdat er een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd? Dan is jouw zaak in goede handen bij een advocaat van SRM Rechtsbijstand. Maar wil je op dat moment niet dat de zaak behandeld wordt door een van de ervaren advocaten van SRM Rechtsbijstand, dan kun je ook een eigen advocaat kiezen. Je hebt dan recht op vrije advocaatkeuze. Doe dit altijd in overleg met SRM Rechtsbijstand. Zij geven dan binnen de grenzen en mogelijkheden van jouw polis de opdracht aan de advocaat van jouw keuze.

Als je een ju­ri­disch ge­schil hebt bij het ont­slaan van me­de­wer­kers.
Als je een ju­ri­disch ge­schil hebt met le­ve­ran­ciers, bij­voor­beeld als die niet le­ve­ren wat is af­ge­spro­ken.
Als je een ju­ri­disch ge­schil hebt met klan­ten, bij­voor­beeld als die niet be­ta­len.

Be­drijfs­rechts­bij­stand­ver­ze­ke­ring iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ver­ze­ke­ring nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“De zekerheden en ondersteuning van Bovemij helpen ons succesvol ondernemen”
“De zekerheden en ondersteuning van Bovemij helpen ons succesvol ondernemen”
Tijmen Griffioen Mulder Automotive

Dit is er verzekerd met een Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

De Bedrijfsrechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten van juridische hulpverlening en geeft advies bij een geschil. Bij incassobijstand incasseert de uitvoerder de geldvordering die je volgens de overeenkomst hebt bij de klant.

Wel verzekerd

  • Incassobijstand
  • Arbeidsgeschillen
  • Geschil over de WOZ-beschikking

Niet verzekerd

  • Geschillen met de overheid over fiscale zaken
  • Vermogensbeheer
  • Het verlenen van krediet
Ook als je niet voor rechtsbijstand verzekerd bent, helpen we je bij Bovemij graag!

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering.

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je graag alles uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De Bedrijfsrechtsbijstandverzekering is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Be­drijfs­scha­de­ver­ze­ke­ring

Door brand of wa­ter­over­last kan je be­drijf stil komen te lig­gen. Met onze be­drijfs­scha­de­ver­ze­ke­ring ben je ver­ze­kerd voor de fi­nan­ciële ge­vol­gen hier­van.

Be­drijfs­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring

Met onze be­drijfs­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring ben je ver­ze­kerd als jij of je per­so­neel scha­de aan der­den ver­oor­zaakt tij­dens werk­zaam­he­den voor het be­drijf.
Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen.
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.