Het belang van inkomensverzekeringen voor werkgevers en werknemers

Als werkgever is het van essentieel belang om niet alleen te zorgen voor een aantrekkelijk salaris, maar ook voor de algehele gezondheid en welzijn van je personeel. Dit omvat niet alleen fysieke en mentale ondersteuning, maar ook financiële bescherming in tijden van ziekte of arbeidsongeschiktheid. In dit artikel bespreken we de verschillen tussen verplichte en niet-verplichte inkomensverzekeringen en waarom ze cruciaal zijn voor zowel werkgevers als werknemers.

Loondoorbetalingsplicht aan zieke medewerkers

Wanneer jouw medewerker ziek wordt, ben je verplicht om twee jaar lang het loon door te betalen. Afhankelijk van de CAO waar je onder valt, kan dit oplopen tot 100% van het loon in het eerste half jaar, en 90% in de anderhalf daarna. Personeel dat uitvalt kan dus een grote kostenpost worden: het kan oplopen tot wel € 400 per dag per medewerker. 

Dat dit bedrag zo hoog uitvalt, komt doordat je naast de loondoorbetalingsplicht ook een re-integratieplicht hebt: je bent verplicht een medewerker te helpen om terug te keren naar het werk. Daarnaast draai je mogelijk minder omzet door afwezigheid van de medewerker én moet je een vervanger betalen. Tel dit allemaal bij elkaar op en je hebt een flinke kostenpost te pakken.

Ziekteverzuimverzekering tijdens eerste 2 jaar ziekte 

Het kan dus financieel slim zijn om je tegen dit risico te verzekeren. Maar ook voor de medewerkers kan het voordelig uitpakken. Het kan namelijk een fijn gevoel geven om te weten dat als er iets met ze gebeurt, ze dan inkomenszekerheid hebben. Dit kan zorgen voor rust, wat vervolgens weer kan leiden tot een afname in verzuim; uiteindelijk dus ook weer voordelig voor de portemonnee. Het is mogelijk om dit risico te verzekeren met een Ziekteverzuimverzekering van Bovemij. Jij betaalt als werkgever het loon door, en krijgt van de verzekeraar het bedrag terug. 

Het afsluiten van een Ziekteverzuimverzekering is niet verplicht. Je kunt er ook voor kiezen het risico zelf te dragen. Wel heb je altijd een loondoorbetalingsplicht richting je zieke medewerkers.  

Let op bij zieke tijdelijke werknemers 

Heb jij een medewerker in dienst met een tijdelijk contract die in de eerste twee jaar verzuim ziek uit dienst gaat? Dan komt je medewerker in de Ziektewet terecht. Dit komt bijvoorbeeld voor bij uitzend- en oproepkrachten of een werknemer met een tijdelijk contract dat afloopt in de ziekteperiode en niet verlengd wordt. Met een ZW-eigenrisicoverzekering krijg je de uitkeringskosten voor de Ziektewet vergoed. Je kunt deze verzekering afsluiten als je eigenrisicodrager bent. 

WIA-uitkering na 2 jaar ziekte 

Wanneer de medewerker na twee jaar nog niet (volledig) terug kan keren naar het werk, volgt er een keuring door het UWV en start het UWV met de aanvraag van een WIA-uitkering. Het UWV bepaalt aan de hand van deze keuring of en voor hoeveel procent de medewerker arbeidsongeschikt is en welke uitkering hij of zij eventueel krijgt. Er zijn twee opties: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering.  

IVA-uitkering  

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering krijgt een medewerker als hij of zij niet of nauwelijks nog kan werken en de kans op herstel klein is. In deze situatie is er nauwelijks een mogelijkheid tot terugkeer, en ben je als werkgever niet financieel verantwoordelijk voor jouw medewerker. De uitkering wordt in dit geval betaald door het UWV. Als werkgever betaal je mee via een basispremie aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds 

WGA-uitkering  

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering krijgt een medewerker die (in de toekomst) weer (gedeeltelijk) aan de slag kan. Krijgt jouw medewerker een WGA-uitkering, dan heeft dit financiële consequenties voor jou als werkgever. Ben je een klein bedrijf (met een loonsom van minder dan ca. € 942.500)? Dan ben je hiervoor standaard via het UWV verzekerd. Je betaalt dan een vaste sectorpremie aan de Belastingdienst. Als werkgever betaal je altijd mee aan deze voorziening, of je nu arbeidsongeschikte werknemers hebt of niet.  

Ben je een groter bedrijf? Dan kun je kiezen: verzekeren via het UWV óf eigenrisicodrager worden. Eigenrisicodrager worden brengt verschillende voordelen met zich mee:

  1. Meer grip op verzuim en kosten.
  2. Een verzekeraar is vaak makkelijk en snel te bereiken.
  3. Via je verzekeraar krijg je ondersteuning bij de re-integratie van jouw werknemer.
  4. De premie is vaak lager dan bij het UWV.

Wil je hier meer over weten? Lees dan dit artikel over het Eigenrisicodragerschap.  

WIA-aanvullingsverzekering 

Als werkgever in de mobiliteitsbranche ben je verplicht om een WIA-werknemersverzekering van NV Schade af te sluiten voor jouw medewerkers. Deze zorgt in veel gevallen voor een aanvulling op de WGA-uitkering van het UWV. Maar met een WIA-uitkering komen werknemers vaak niet tot het inkomen dat zij gewend waren. Met een WIA-verzekering is namelijk het jaarloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) verzekerd. Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen zoals vakantiebijslag, 13e maand, etc. In 2024 is dit door het UWV vastgesteld op € 71.628. 

Verdient uw medewerker meer dat het maximum SV-loon? Dan kunt u als werkgever vrijwillig één van onze aanvullende verzekeringen afsluiten hiervoor:

  1. De WIA-Excedentverzekering; deze dekt het inkomen tot het maximum excedentverzekering jaarloon (EV-loon). In 2024 is dit
    € 110.210 per jaar.
  2. De WIA-Excedentverzekering Top: deze dekt het inkomen tot het maximum excedentverzekering top jaarloon (ET-loon). In 2024 is dit € 330.630 per jaar.

Fit en gezond met de Verzuimnavigator 

Hoe voorkom je verzuim? En wat moet je doen als een medewerker toch ziek uitvalt? Op de Verzuimnavigator vind je alle informatie over ziekteverzuim en -preventie, speciaal voor ondernemers in de mobiliteitsbranche. Van tips en tools om verzuim te voorkomen, tot een praktisch stappenplan met alle stappen die je moet nemen als iemand toch ziek uitvalt. Ook kun je hier diensten en hulpmiddelen vinden voor preventie en herstel, zoals een training fysieke belasting en een quickscan vitaliteit. Check de Verzuimnavigator: https://bovag.verzuimnavigator.nl.

Meer informatie 

Wil je meer informatie over onze Ziekteverzuimverzekering, Ziektewetverzekering (voor tijdelijke medewerkers die ziek zijn), WGA-eigenrisicoverzekering of de WIA-aanvullingsverzekeringen? Neem dan contact op met je accountmanager. Wil je meer lezen over verzuim? Bekijk dan ook onze artikelen op www.bovemij.nl/ziekteverzuim.

Aanbevolen artikelen

Ziekteverzuim: Voorkomen én goed voorbereiden
Maak jouw autobedrijf klaar voor overname met voorraadfinanciering!
Zonnepanelen plaatsen? Hier moet je aan denken

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.