Eigenrisicodragerschap: dit moet je erover weten

Als werkgever betaal je een premie aan het UWV voor de uitkeringslasten van ziek of arbeidsongeschikte werknemers. Het UWV begeleidt werknemers bij re-integratie en neemt de uitkeringen voor zijn rekening. Wanneer je een (middel)groot bedrijf bent (loonsom van meer dan € 942.500) kan het daarentegen interessant zijn om dit risico voor eigen rekening te nemen en daardoor geen premie te betalen aan het UWV. In dit artikel vertellen we je wat je moet weten over dit zogenoemde ‘eigenrisicodragerschap’.  

Wanneer een werknemer ziek uitvalt, ben je verplicht om het loon van de eerste twee jaar van de ziekteperiode door te betalen. In het eerste twee jaar is dit wettelijk gezien 70% van het loon. Maar de meeste cao’s binnen de automotivebranche verhogen dit tot 100% van het loon in het eerste half jaar, en 90% in de anderhalf jaar daarna.  

Let op bij zieke tijdelijke werknemers 

Heb jij een medewerker in dienst met een tijdelijk contract die in de eerste twee jaar verzuim ziek uit dienst gaat? Dan komt je medewerker in de Ziektewet terecht. Dit komt bijvoorbeeld voor bij uitzend- en oproepkrachten of een werknemer met een tijdelijk contract dat afloopt in de ziekteperiode en niet verlengd wordt. Met een ZW-eigenrisicoverzekering krijg je de uitkeringskosten voor de Ziektewet vergoed. Je kunt deze verzekering afsluiten als je eigenrisicodrager bent (zie verderop).  

Na het tweede jaar 

Wanneer een medewerker twee jaar ziek is, volgt er een keuring door het UWV en start het UWV met de aanvraag van een WIA-uitkering. Na deze keuring beslist het UWV of en voor hoeveel procent de medewerker arbeidsongeschikt is en welke uitkering hij of zij eventueel krijgt. Er zijn twee opties: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering.  

IVA-uitkering en WGA-uitkering 

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering krijgt een medewerker als hij of zij niet of nauwelijks nog kan werken en de kans op herstel klein is. Deze uitkering betaalt UWV aan de medewerker. Als werkgever betaal je mee via een basispremie aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds.  

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering krijgt een medewerker die (in de toekomst) weer (gedeeltelijk) aan de slag kan. Krijgt jouw medewerker een WGA-uitkering, dan heeft dit financiële consequenties voor jou als werkgever. Ben je een klein bedrijf (met een loonsom van minder dan ca. € 942.500)? Dan ben je hiervoor standaard via het UWV verzekerd. Je betaalt dan een vaste sectorpremie aan de Belastingdienst.   

Eigenrisicodragerschap 

Ben je een (middel)groot bedrijf (loonsom van meer dan € 942.500)? Dan kun je kiezen: verzekeren via het UWV óf eigenrisicodrager worden. In dat laatste geval sluit je hier een verzekering voor af. Je draagt dan geen ZW- en/of WGA-premie af, maar je betaalt zelf de ZW- en/of WGA uitkeringen aan medewerkers. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer en betaalt hier de kosten voor. Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor het eigenrisicodragerschap: 

  • Je hebt meer grip op verzuim en kosten. Doordat je de re-integratie van werknemers zélf in de hand hebt, kun je hen veel actiever begeleiden. Het UWV heeft geen direct commercieel belang bij een snel herstel van jouw medewerker. Jij wel, want je wilt niets liever dan dat je werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk gaat.

  • Via de verzekeraar krijg je ondersteuning bij de re-integratie van jouw (ex)werknemer in de ZW en de eerste tien jaar dat hij in de WGA zit. Zo houd je grip op het re-integratieproces en voorkom je langdurige doorbelasting van kosten voor een arbeidsongeschikte (ex)werknemer. Dit heeft ook een positief effect op de premie vergeleken met het UWV.

  • Een verzekeraar is vaak veel makkelijker en sneller te bereiken. Zo kun je met de verzekeraar contact opnemen om te sparren over de zieke werknemer. Het UWV geeft daarentegen geen inzicht in het re-integratie proces van de werknemer. Hierdoor heb je geen idee wat er gaande is. 

Contact 

Wil je meer informatie over eigenrisicodragerschap? Neem dan contact op met je accountmanager. En als je geïnteresseerd bent in verzuim, bekijk dan ook onze artikelen op www.bovemij.nl/ziekteverzuim

Aanbevolen artikelen

Het gevaar van Li-ion accu's en de wetgeving die je moet kennen
5 tips om de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers te bevorderen
Zorg dat je SCIOS Scope 10-certificaat op orde is!

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.