Zonnepanelen op het dak? Dit moet je weten over de SCIOS Scope 12-keuring

Wij geven antwoord op de meest gestelde vragen over de SCIOS Scope 12 keuring

Wist je dat tegenwoordig steeds meer branden ontstaan door zonnestroominstallaties? En dat de hoofdoorzaak van een dergelijke brand vaak het gevolg is van slecht installatiewerk? Samen met onze klanten willen wij het aantal branden tot een minimum beperken. Mede daarom hebben we per 1 januari 2022 in onze algemene verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat zonnestroominstallaties  periodiek gecontroleerd moet worden door een SCIOS Scope 12 gecertificeerd bedrijf. Het doel is om inzicht te krijgen in de belangrijkste elektrische risico’s en daarmee brandschade te voorkomen.

De afgelopen periode heeft de SCIOS Scope 12 keuring de nodige vragen opgeroepen. Wij geven graag antwoord op de meest gestelde vragen.

Waarom kiest Bovemij voor een SCIOS Scope 12 keuring?

Scope 12 is een inspectiemethode voor zonnestroominstallaties. Hiermee  is een methode in de markt gezet die ervoor zorgt dat alleen gecertificeerde inspectiebedrijven zonnestroominstallaties mogen inspecteren. 

Scope 12 geeft duidelijkheid over hoe de inspectie uitgevoerd moet worden en welke zaken hierin wel en niet meegenomen dienen te worden. Na installatie van de zonnestroominstallatie is het van belang dat je een onafhankelijke partij laat controleren op bijvoorbeeld beschadigingen aan de zonnestroominstallatie, de kwaliteit van de aansluiting en montagefouten. Hiermee voorkom je grotere problemen als brand en schade aan de installatie.

Geldt de SCIOS Scope 12 keuring ook voor mij?

Heb je bij één of meerdere verzekeringen bij ons? Dan geldt de SCIOS Scope 12 keuring ook voor jou. Het maakt daarbij niet uit wat voor bedrijf je hebt of hoe groot je bedrijf is.

Waar kan ik een overzicht vinden van de gecertificeerde SCIOS Scope 12 bedrijven?
Op de website van SCIOS (www.scios.nl/relatie) staat een compleet overzicht van de gecertificeerde bedrijven. Je kunt hier heel eenvoudig filteren op Scope 12. Twijfel je of een bedrijf gecertificeerd is? Neem dan gerust even contact met ons op, dan kunnen wij dit voor je controleren.
Vanaf hoeveel panelen is een SCIOS Scope 12 keuring noodzakelijk?
Een SCIOS Scope 12 keuring geldt voor alle zonnestroominstallaties (er is geen minimum aantal panelen opgenomen).
Wat zijn de kosten voor een SCIOS Scope 12 keuring?
De kosten verschillen per SCIOS Scope erkend bedrijf. Vraag meerdere offertes op bij SCIOS Scope 12 erkende bedrijven. Op de website van SCIOS (www.scios.nl/relatie) vind je een compleet overzicht van de gecertificeerde bedrijven die de keuring mogen uitvoeren.
Wanneer is er een constructieberekening noodzakelijk voor de zonnestroominstallatie?

In Scope 12 wordt aangeven dat er geen constructieberekening noodzakelijk is bij minder dan 50 zonnepanelen. Het niet hebben van een constructieberekening ontslaat verzekerde echter niet van het hebben van een pand dat onder normale omstandigheden voldoet aan alle constructie-eisen voor het gebruik. Met andere woorden; bij dakinzakking of -doorzakking moet verzekerde kunnen aantonen dat het extra gewicht van de zonnepanelen geen causaal verband heeft met de dakinzakking of -doorzakking.

Ik wil een Scope 10 keuring laten uitvoeren in plaats van een SCIOS Scope 12 keuring. Gaat Bovemij hiermee akkoord?

Nee, daarmee gaat Bovemij niet akkoord omdat het twee verschillende keuringen zijn. De SCIOS Scope 10 inspecteur keurt het elektrisch materieel, bestaande uit elektrische installaties en elektrische apparaten. Hierbij blijft de zonnestroominstallatie buiten beschouwing. Bij een SCIOS Scope 12 inspectie wordt de zonnestroominstallatie zowel visueel als thermografisch beoordeeld.

De installateur geeft aan SCIOS Scope 12 gecertificeerd te zijn. Zijn bedrijf is echter niet SCIOS Scope 12 gecertificeerd. Is hij bevoegd om de keuring uit te voeren?
Nee. Zowel het bedrijf als de installateur moet SCIOS Scope 12 gecertificeerd zijn. Dit is belangrijk in verband met kwaliteitsborging. Voor gecertificeerde bedrijven worden regels beschreven en zijn voorwaarden vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij een SCIOS Scope 12 gecertificeerd bedrijf en de keuring voor je uitvoeren.
Ik huur een bedrijfspand. Wie draagt de kosten van de SCIOS Scope 12 keuring?
Ook als je je bedrijfsactiviteiten uitvoert in een huurpand moet je de zonnestroominstallatie laten keuren. Wie de kosten van deze keuring draagt is meestal vastgelegd in het huurcontract en is een zaak tussen jou als huurder en de verhuurder. Het is aannemelijk dat de verhuurder voor zijn verzekeraar ook de verplichting heeft de elektrische installaties te laten keuren.
Moet ik het keuringsrapport en de herstelverklaring met Bovemij delen?
Je hoeft het keuringsrapport en de herstelverklaring niet aan ons toe te sturen. Je bent er wel zelf verantwoordelijk voor om bij een onverhoopte schade te kunnen aantonen dat de inspectie is uitgevoerd en eventuele gebreken zijn hersteld. Uiteraard kun je het keuringsrapport en herstelverklaring wel door ons laten toetsen.
Wat zijn de gevolgen als ik de zonnestroominstallatie niet periodiek laat keuren?
Als je besluit de zonnestroominstallatie niet periodiek te laten keuren, voldoe je niet aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden.  Daardoor kan het zijn dat we bij schade niet of minder betalen. Wij vergoeden dan alleen dat deel van de schade waarvan je kunt aantonen dat die niet het gevolg is van het niet uitvoeren van de door ons voorgeschreven maatregelen.
Voldoe ik met een SCIOS Scope 12 inspectie aan de Arbowet?

Als er sprake is van een arbeidsrelatie hebben we te maken met de Arbowet. In de Arbowet staat met betrekking tot de veiligheid van elektrische installaties dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. In artikel 3.4 en 3.5 van het Arbobesluit is dit verder uitgewerkt. Bij een Scope 12 inspectie worden de brandrisico’s beoordeeld en hierbij wordt aanrakingsgevaar buiten beschouwing gelaten. Risico’s voor wat betreft aanrakingsgevaar hoeven niet in de rapportage van Scope 12 opgenomen te worden. Als de inspecteur gebreken met aanrakingsgevaar constateert tijdens de Scope 12 inspectie, dan heeft de inspecteur de wettelijke verplichting je te informeren over deze risico’s en zal dit ook doen. Je kunt het inspectiebedrijf ook vragen (de meeste inspectiebedrijven zullen dit sowieso doen) afwijkingen met aanrakingsgevaar op te nemen in of bij de rapportage.

Neem je in je RI&E op dat je de Scope 12 inspectie uitvoert en dat je hierbij ook aandacht hebt gegeven aan het aspect aanrakingsgevaar en je op deze manier de veiligheid van de werkplek controleert? Dan voldoe je daarmee ook aan de Arbowet om te zorgen voor veilige werkplek.

Volgt Bovemij de 5-jarige keuringstermijn van een SCIOS Scope 12 keuring?
Bovemij hanteert een keuringstermijn van 3 jaar tenzij een andere termijn is overeengekomen.
Wanneer komen we een andere keuringstermijn overeen?

Onder voorwaarde dat er aantoonbaar moeilijk brandbare dakisolatie (PIR type B/steenwol) is toegepast in combinatie met ingeschakelde vlamboogdetectie op de omvormer(s); keuringstermijn 5 jaar.

Als aantoonbaar gemaakt kan worden te voldoen aan bovenstaande voorwaarde om in aanmerking te komen voor een keuringstermijn van 5 jaar ontvangen we hier graag een schriftelijk bericht van. De afwijkende termijn leggen we dan schriftelijk vast.

Moeten zonnepanelen op 2,5 meter afstand van lichtstraten en koepels worden geplaatst?

SCIOS Scope 12 zegt iets over het legplan van de zonnepanelen. Hierin staat vermeld dat de zonnepanelen 2,5 meter vanaf lichtkoepels/lichtstraten moeten worden gelegd i.v.m. brandoverslag/branddoorslag.

Vanuit SCIOS Scope 12 is het geen voorwaarde, er wordt alleen een notitie (constatering, geen afkeur) van gemaakt in de rapportage.

Bovemij adviseert om de nieuwe zonnepanelen minimaal 1 meter vrij te houden vanaf de lichtstraten i.v.m. onderhoud en schoonmaken.

Wat zegt een TÜV-PV certificaat?
Omdat Duitsland een van de voorlopers is op het gebied van zonne-energie, is het Duitse TÜV-PV certificaat een van de meest vooruitstrevende certificaten op het gebied van zonne-energie. Het keurmerk wordt gegeven aan zonnepanelen die een test hebben doorstaan op het gebied van prestaties, opbrengst, veiligheid en levensduur.


SCIOS Scope 10

Ook de SCIOS Scope 10-keuring is verplicht als je een brandverzekering van Bovemij hebt. Wil je meer weten over de SCIOS Scope 10 of 12-keuring? Neem dan even contact op met je accountmanager.

Aanbevolen artikelen

Het gevaar van Li-ion accu's en de wetgeving die je moet kennen
5 tips om de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers te bevorderen
Zorg dat je SCIOS Scope 10-certificaat op orde is!

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.