NOW 3: dit zijn de nieuwe voorwaarden rondom bedrijfseconomisch ontslag

De impact van de coronacrisis duurt nog altijd voort. Veel ondernemers merken de negatieve gevolgen ervan. Daarom heeft het kabinet de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) verlengd. De NOW 3 is op een aantal punten anders dan NOW 1 en 2, waaronder bij de voorwaarden voor bedrijfseconomisch ontslag. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Hoewel een deel van de loonkosten afgelopen maanden werd vergoed, om zoveel mogelijk banen behouden bleven, is het inmiddels onvermijdelijk dat er ontslagen gaan vallen. Daarom zijn er enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in de NOW 3 ten opzichte van NOW 1 en 2 die betrekking hebben op bedrijfseconomisch ontslag. De wijzigingen gelden sinds 1 oktober.

Geen korting op het loon van werknemer waarvoor ontslagaanvraag is ingediend

Bij de vorige NOW-regelingen gold dat als je tóch een werknemer ontsloeg, dat je subsidie over de loonkosten werd verminderd met het loon van die werknemer. Bij NOW 1 ging dit zelfs om 150% van het loon, bij NOW 2 was het 100%. In de NOW 3 is dit niet meer zo. Je ontvangt subsidie over de loonkosten die je hebt zolang de werknemer in dienst is. Er vindt dus geen korting meer plaats op het loon van de werknemer waarvoor een ontslagaanvraag is ingediend.

Geen aanvullende voorwaarden bij collectief ontslag

Ook de korting van 5% bij een collectief ontslag vervalt wanneer je geen akkoord hebt met de vakbonden. Eerder zou je als werkgever gekort worden op je subsidie als je bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming had bereikt met de belanghebbende vakbonden.

Begeleid ontslagen werknemers naar nieuw werk

Het vervallen van de kortingen betekent natuurlijk niet dat je zomaar iemand mag ontslaan. Het gewone ontslagrecht en de regels bij een collectief ontslag blijven gelden. Er is in de NOW 3 wel een inspanningsverplichting voor de werkgever opgenomen. Dit houdt in dat je mee moet werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer die zijn baan verliest.

Dit geldt overigens alleen als je in diezelfde periode NOW-subsidie hebt aangevraagd én alleen voor werknemers voor wie u om bedrijfseconomische reden een ontslagvergunning bij het UWV aanvraagt. Werkgevers kunnen hierbij gebruik maken van verschillende maatregelen uit het Sociaal Pakket. Je bent als werkgever verplicht hierover contact op te nemen met het UWV (telefoon NOW). Doe je dat niet, dan word je met 5% gekort op je NOW-subsidie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de NOW 3 of over bedrijfseconomisch ontslag? Onze juridische experts helpen je daar graag bij. Neem contact met hen op via 024 366 65 45 of rechtshulp@bovemij.nl.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.