Jaarcijfers 2019 gepubliceerd

Introductie naar aanleiding van de coronacrisis

Een bericht over het boekjaar 2019 kan op dit moment niet worden verstrekt zonder in te gaan op de huidige, wereldwijde coronacrisis. Een crisis waarvan we ons pas recent de enorme impact - op onze directe omgeving, onze klanten en op Bovemij - beseffen. Zonder de financiële gevolgen en de risico’s nu al goed in te kunnen schatten, weten we al wel dat de crisis heeft geleid tot een zeer forse teruggang van de financiële markten. Ook de al zeer lage rente is hierdoor nog verder gedaald. De gevolgen van de crisis zullen in alle sectoren door dreunen. Het is echter nu nog te vroeg om hiervan redelijkerwijs een goede inschatting te kunnen maken. Bovemij is goed gekapitaliseerd en stelt alles in het werk om alle risico’s zo goed als mogelijk te pareren. Al onze mensen zijn zich ervan doordrongen dat in een tijd als deze het coöperatieve karakter van ons bedrijf meer dan ooit getoond zal moeten worden. Samen zijn wij in staat ook deze crisis te overwinnen. Onze klanten kunnen op ons rekenen!

Op 20 maart jongstleden communiceerden we een pakket hulpmaatregelen om onze klanten in deze zware dagen te ondersteunen. Dat doen we op een drietal gebieden: online, liquiditeit en juridische bijstand. We zijn blij het goede resultaat over 2019 direct voor een deel aan te kunnen wenden om de branche te kunnen helpen. Bovemij zal een uiterste krachtinspanning doen om onze klanten waar we kunnen te helpen.

Jaarcijfers 2019

Onderstaande toelichting ziet uitsluitend op het jaar 2019.

Bovemij behaalt uitzonderlijk goed resultaat in 2019

In 2019 heeft Bovemij een uitzonderlijk goed resultaat voor belastingen van € 42,2 miljoen gerealiseerd. De sterke verbetering van het resultaat komt doordat in 2019 een aantal zaken positief samenviel. Het was een goed beleggingsjaar, terwijl ook de impact van omvangrijke schades op het technisch resultaat uit verzekeringen beperkt was. Tenslotte droegen ook de resultaten van de niet-verzekeringsactiviteiten positief bij. In 2018 realiseerde Bovemij een resultaat voor belastingen van slechts €4,1 miljoen, door diverse grote schades, incidentele lasten uit hoofde van pensioenen en een beperkt negatief beleggingsresultaat.

Voor een uitgebreide toelichting op de cijfers verwijzen we naar het jaarverslag dat op 6 april 2020 gepubliceerd zal worden op publicaties.bovemij.nl.

Ageeth Bakker (CFRO):

‘Het is mooi om te zien dat nagenoeg alle onderdelen van ons bedrijf afgelopen jaar zeer goed presteerden. Het technisch resultaat uit verzekeringen is nog altijd grotendeels bepalend voor onze totale winstgevendheid. Waar het technisch resultaat uit verzekeringen in 2018 € 14,3 miljoen bedroeg, verbeterde dit in 2019 naar € 25,8 miljoen. De verbetering is het gevolg van het in eerdere jaren gevoerde beleid, het uitblijven van omvangrijke schades in 2019 en doordat we in tegenstelling tot 2018 minder hoefden bij te reserveren in de portefeuille van aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM). We hebben de bewuste keuze gemaakt om niet-strategische verzekeringsrisico’s verder af te bouwen en ons nog meer te richten op de mobiliteitsbranche, onze belangrijkste klanten en businesspartners. Dit is terug te zien in de afname van de bruto premie van € 375 naar 366 miljoen.’

‘Door een sterke groei van het rendement op aandelen nam het beleggingsresultaat toe naar € 13,7 miljoen. In 2018 was het beleggingsresultaat door dalingen van aandelenkoersen € 0,1 miljoen negatief. Ook zijn we bijzonder tevreden over het resultaat van de niet-verzekeringsactiviteiten. Ten opzichte van het verlies van € 1,4 miljoen in 2018, verbeterde dit in 2019 met € 3,2 miljoen tot een winst van € 1,8 miljoen.’

René Leander (CEO):

‘2019 was niet alleen op financieel, maar zeer zeker ook op strategisch gebied een erg goed jaar. We staan in de vooruit: ons bedrijf ontwikkelt zich sterk. We startten met viaBOVAG.nl als occasionportaal en zijn goed op weg om viaBOVAG.nl uit te bouwen tot het meest betrouwbare integrale mobiliteitsplatform van Nederland, waar consumenten terecht kunnen voor al hun mobiliteitswensen. Ook ons zakelijke ondernemersportaal viaBovemijl.nl (mijnOndernemersportaal.nl) wordt stevig doorontwikkeld met als doel onze bedrijfsmatige klanten nog succesvoller te laten ondernemen. Via beide portalen verbinden we op termijn de ruim 10 miljoen Nederlandse mobiliteitsconsumenten met de ruim 10.000 mobiliteitsbedrijven, beide op een persoonlijke en betrouwbare manier en door gebruik te maken van unieke data. De komende jaren zullen we de investeringen in deze portalen stevig voortzetten. En natuurlijk blijven we ook de verzekerings- en financieringsactiviteiten verder door ontwikkelen.’

‘2019 was voor Bovemij ook een jaar met twee gezichten. 2019 was namelijk ook het jaar waarin we werden geraakt door een aantal serieuze compliance-issues. Het daartoe eind 2018 gestarte onderzoek werd in het najaar van 2019 afgerond. We hebben veel benodigde maatregelen genomen om het risicobewustzijn binnen onze organisatie sterk te vergroten en zijn vol vertrouwen dat deze leiden tot een verbeterd bedrijf en in het bijzonder tot een cultuur die past bij hetgeen van ons wordt verwacht.’

‘Ik ben verder blij dat onze Raad van Bestuur weer op volle sterkte is. In 2019 startten Ageeth Bakker als CFRO en Mas van Steenis als CCO. En in april 2020 verwelkomen we ook Marcel van de Lustgraaf die als CDOO verantwoordelijk wordt voor de verdere digitalisering en de operationele kant van het bedrijf. Met dit nieuwe en energieke team zien we uit naar de komende jaren, waarin we samen met BOVAG en onze klanten bouwen aan een toekomstbestendige mobiliteitsbranche.’

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.