Bovemij bevestigt tegenvallend resultaat door fors hogere schadelast en extra schadevoorziening

  • Resultaat van -/- € 15,6 miljoen na belastingen (2022: € -/- 14,4 miljoen).

  • Negatief resultaat uit bedrijfsvoering van € -/- 23,0 miljoen voor belastingen (2022: € 21,2 miljoen) door fors stijgende schadelast.

  • Door de inhaalslag van de beoordeling schadedossiers en de inflatie is een extra verhoging van schadevoorzieningen van € 18,0 miljoen genomen. 

  • Positief rendement op beleggingen van € 19,3 miljoen (2022: -/- € 34,2 miljoen). 

  • Combined ratio steeg naar 108,6% (2022: 90%) door de impact van inflatie op letselschades en hogere herstelkosten.

  • De uitvoering van de aangescherpte strategie verloopt naar wens.

NIJMEGEN, 28 maart 2024 – Bovemij bevestigt de eerder gepubliceerde resultaten over 2023. De dienstverlener van en voor de mobiliteitsbranche behaalde over 2023 een negatief resultaat van € 15,6 miljoen. De omzet is ten opzichte van het voorgaande jaar op peil gebleven. Het resultaat uit operationele bedrijfsvoering staat aanhoudend onder druk door brede marktontwikkelingen, waaronder de hoge inflatie die zowel van invloed is op de materiële schadelast als op letselschades, een toename in diefstal van elektrische fietsen en hogere externe personeelskosten door krapte op de arbeidsmarkt. De inflatie raakt niet alleen de schadelast van het afgelopen boekjaar, maar ook schades die nog niet zijn afgehandeld en op de balans staan. Hierdoor was een extra eenmalige ophoging van de schadevoorziening met € 18 miljoen nodig. Een sterk beleggingsresultaat (€ 19,3 miljoen) heeft het negatieve resultaat uit bedrijfsvoering niet kunnen compenseren.

Door de impact van inflatie op letselschades en hogere herstelkosten is de combined ratio gestegen tot 108,6%. Ook de solvabiliteitsratio staat als gevolg van de hoge schadelast en de extra schadevoorziening onder druk en bedraagt 151%.

Hans Coffeng, CEO:

‘Om de schadelast beter te beheersen, zijn in lijn met de aangescherpte strategie diverse maatregelen genomen. We hebben premies verhoogd, polisvoorwaarden aangepast en het acceptatiebeleid aangescherpt. We blijven inzetten op preventie.’

‘Met de in afgelopen november aangekondigde aanscherping van de strategie worden goede stappen gezet. Bovemij gaat zich concentreren op verzekeringen (Bovemij en ENRA), garanties (Autotrust) en datadiensten (RDC). Deze aanscherping is door stakeholders positief ontvangen en alle benodigde ondernemingsraadprocedures hiervoor zijn inmiddels afgerond.’


De richtprijs voor de certificaten ten behoeve van de interne handel is 1 maart 2024 bepaald op € 32,27 (2023: € 37,30).

Aanbevolen artikelen

Het gevaar van Li-ion accu's en de wetgeving die je moet kennen
5 tips om de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers te bevorderen
Zorg dat je SCIOS Scope 10-certificaat op orde is!

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.