Alternative

Wat is een WIA-excedentverzekering Top?

Stel, een van je medewerkers raakt arbeidsongeschikt. Normaal gesproken kan hij dan rekenen op inkomenscompensatie. Maar dit geldt niet voor dat deel van zijn inkomen dat boven € 110.210,- ligt. Met de WIA-excedentverzekering Top voorkom je dat medewerkers met een inkomen boven € 110.210,- te maken krijgen met een enorme inkomensterugval.

WIA-excedentverzekering Top, wanneer heb je het nodig?

Als je je me­de­wer­kers wil ve­r­ze­ke­r­en tegen de ri­s­i­co's van in­k­ome­ns­ve­r­lies met een in­k­omen boven € 110.210,-
Als je me­de­wer­kers hebt met een in­k­omen boven € 110.210,-
Als je au­t­o­m­ati­s­ch aan je zo­r­g­p­li­cht als wer­k­ge­ver wilt vol­d­oen en aan de richtlij­nen voor goed werkge­ve­r­s­chap

WIA-ex­cede­nt­ve­r­ze­ke­r­ing Top iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“De zekerheden en ondersteuning van Bovemij helpen ons succesvol ondernemen”
“De zekerheden en ondersteuning van Bovemij helpen ons succesvol ondernemen”
Tijmen Griffioen Mulder Automotive

Dit is er verzekerd bij een WIA-excedentverzekering Top

De WIA-excedentverzekering Top is een collectieve verzekering voor medewerkers met een inkomen boven de € 110.210,-

Wel verzekerd

  • Aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid
  • Bij deze Top dekking is het inkomen zelfs tot €330.630,- verzekerd
  • Al een uitkering bij 35% arbeidsongeschiktheid

Niet verzekerd

  • Het inkomen boven € 330.630,-
  • Medewerkers die bij aanvang van de verzekering al ziek zijn
  • Zelfstandigen en directeur grootaandeelhouders
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden WIA-excedentverzekering Top

Hieronder vind je de documenten die horen bij de WIA-excedentverzekering Top.

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De WIA-excedentverzekering Top is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Ziek­te­ve­r­zui­m­ve­r­ze­ke­r­ing

De ziek­te­ve­r­zui­m­ve­r­ze­ke­r­ing van Bo­ve­mij zorgt voor do­or­be­taling van het loon van je (vaste én tij­delij­ke) me­de­wer­kers ge­du­r­ende de eerst twee jaar ziek­te.

WIA-werknemer­s­ve­r­ze­ke­r­ing

Heb je me­de­wer­kers in lo­on­die­nst en wil je vol­d­oen aan je zo­r­g­p­li­cht als wer­k­ge­ver en de ri­chtlij­nen voor goed wer­k­ge­ve­r­s­chap? Sluit onze WIA-werknemer­s­ve­r­ze­ke­r­ing af!

Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen.
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.