Alternative

Wat is een WGA-eigenrisicodragerverzekering?

Stel, je ex-werknemer is na twee jaar nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt, dan ontvangt hij van het UWV de eerste 10 jaar (of tot de AOW leeftijd) een WGA-uitkering. Daar betaal je een premie voor. Als werkgever kun je ervoor kiezen om WGA-eigenrisicodrager te worden. Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van de WGA uitkering en de ondersteuning bij re-integratie. De WGA Eigenrisicodragerverzekering biedt een oplossing voor het financiële risico van arbeidsongeschiktheid van (ex-) medewerkers.

WGA-eigenrisicodragerverzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je eigen ri­s­i­co­d­r­a­ger bent voor de WGA of wilt wor­den
Als je geen omkij­k­en meer wilt he­b­ben naar de be­taling van de WGA-ui­t­ke­r­ing aan jouw me­de­wer­kers
Als je pr­o­fes­s­i­one­le on­der­s­teu­ning wilt bij re-in­te­gr­atie

WGA- ei­ge­n­r­i­s­i­co­d­r­a­ge­r­ve­r­ze­ke­r­ing iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“Een verzekeraar die doet wat ze belooft, bij Bovemij zit dat helemaal goed!”
“Een verzekeraar die doet wat ze belooft, bij Bovemij zit dat helemaal goed!”

Dit is er verzekerd bij een WGA-eigenrisicodragerverzekering

De WGA-eigenrisicodragersverzekering vergoedt de kosten die je als werkgever maakt wanneer je zelf de WGA-uitkeringen betaalt aan medewerkers die voor een deel of volledig, maar niet duurzaam, arbeidsongeschikt zijn.

Wel verzekerd

  • Zowel medewerkers met een vast als een tijdelijk dienstverband
  • Vergoeding van en begeleiding bij re-integratie van je (ex)medewerkers
  • Het voordeel van een administratie voor al je WIA-verzekeringen

Niet verzekerd

  • Indien je met opzet een werknemer arbeidsongeschikt hebt gemaakt
  • Als je werknemer arbeidsongeschikt is geworden door molest, bijvoorbeeld gewapend conflict
  • Een werknemer die volgens de wet WIA geen recht heeft op een uitkering
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden WGA-eigenrisicoverzekering

Hieronder vind je de documenten die horen bij de WGA- eigenrisicoverzekering.

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De WGA eigenrisicodrager voor mobiliteitsbedrijven is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Ar­b­o­die­ns­t­ve­r­lening

De ar­b­o­die­ns­t­ve­r­lening van Bo­ve­mij omvat de co­mp­le­te ve­r­zui­m­be­ge­l­ei­di­ng en is erop ge­r­i­cht je zieke wer­k­ne­mer weer snel aan het werk te kr­i­j­gen.

Ve­r­ze­ke­r­ing ei­ge­n­r­i­s­i­co­d­r­a­ger ziek­te­wet

Met de ve­r­ze­ke­r­ing ei­ge­n­r­i­s­i­co­d­r­a­ger ziek­te­wet van Bo­ve­mij kies je zelf hoe je re-in­te­gr­atie, ziek­te­ve­r­zuim en ar­be­i­ds­o­n­ges­chi­kthe­id vo­r­m­gee­ft en fina­n­cie­rt.

Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen.
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.