Alternative

Wat is een Werkmaterieelverzekering?

Stel, je hebt binnen je bedrijf een vorkheftruck in gebruik voor het verplaatsen van goederen in het magazijn. Tijdens werkzaamheden rijd je met de heftruck een klant aan. Als bedrijf ben je aansprakelijk voor de (letsel)schade aan de klant. Ook is een aansprakelijkheidsverzekering voor je werkmaterieel een wettelijke verplichting, óók als deze alleen op eigen terrein rijden. De Werkmaterieelverzekering dekt de schade die werktuigen, zoals heftrucks, toebrengen aan derden.

Werkmaterieelverzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je wer­k­mate­r­ieel in ge­b­r­uik hebt bin­nen je be­dr­i­jf of op je eigen ter­r­e­in
Als je je wer­k­mate­r­ieel wel eens ui­t­lee­nt aan klan­t­en
Als je scha­de aan het wer­k­mate­r­ieel wilt ve­r­ze­ke­r­en

Wer­k­mate­r­iee­l­ve­r­ze­ke­r­ing iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“De mensen van Bovemij zijn zeer kundig en snappen de markt, en dat geeft mij een gerust gevoel”
“De mensen van Bovemij zijn zeer kundig en snappen de markt, en dat geeft mij een gerust gevoel”

Dit is er allemaal verzekerd met een Werkmaterieelverzekering

De Werkmaterieelverzekering dekt de schade die het werkmaterieel dat je in gebruik hebt, zoals vorkheftrucks, toebrengt aan derden.

Wel verzekerd

  • Schade aan derden
  • Schade aan eigen zaken tot maximaal € 125.000,-
  • Vervangend werkmaterieel voor de duur van maximaal 30 dagen

Niet verzekerd

  • Gebruik in optochten en huldigingen
  • Verhuur en lease
  • Financieel nadeel door het gemis van het werkmaterieel
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Werkmaterieelverzekering

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Werkmaterieelverzekering

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De Werkmaterieelverzekering is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Cliënto­b­je­ct­en­ve­r­ze­ke­r­ing

De Cliënto­b­je­ct­en­ve­r­ze­ke­r­ing van Bo­ve­mij ve­r­goedt de scha­de aan, of to­e­ge­b­r­a­cht met, een voer­tuig van je klant.

Be­dr­i­j­fs­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing

Door brand of wate­r­o­ve­r­last kan je be­dr­i­jf stil komen te lig­g­en. Met onze be­dr­i­j­fs­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing ben je ve­r­ze­kerd voor de fina­n­ciële gevol­gen hi­e­r­van.
Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen

Veel gestelde vragen

Kan ik schade aan het werkmaterieel door eigen gebrek ook meeverzekeren?
Ja dat kan, maar alleen als het voertuig maximaal 5 jaar oud is. Wij vragen hiervoor een meerpremie. De kosten voor het herstel van het eigen gebrek worden niet standaard vergoed. Dit kun je aanvullend meeverzekeren.
Is de dekking van de Werkmaterieelverzekering gelijk aan een WAM-dekking voor motorrijtuigen?

Nee, de WAM-dekking is een wettelijke bepaling voor motorrijuigen, werkmaterieel valt hier niet onder. Hiervoor moet je een aparte werkmaterieelverzekering afsluiten.

Mag ik met een Werkmaterieelverzekering alle werkzaamheden uitvoeren waar het werkmaterieel toe in staat is?
Nee, niet alle werkzaamheden die met het werkmaterieel kunnen worden uitgevoerd, vallen onder de Werkmaterieelverzekering. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.