Alternative

Wat is een Ziektewet Eigen Risico Verzekering?

Stel, je hebt een medewerker met een tijdelijk contract in dienst. Voor het aflopen van het contract wordt deze medewerker ziek. Als werkgever ben je dan verplicht om er alles aan te doen om deze werknemer weer terug in het arbeidsproces te krijgen. Bij het eigenrisicodragen van de Ziektewet ben je als werkgever vrij om naar eigen inzicht het re-integratiebeleid vorm te geven en te kiezen hoe jij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid financiert.

Ziektewet Eigen Risico Verzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je zelf de Ziek­te­wet-ui­t­ke­r­ing wilt be­talen voor je (ex)me­de­wer­kers die daar recht op he­b­ben
Als je voor re-in­te­gr­atie niet af­ha­nkel­i­jk wil zijn van het UWV 
Als je geen on­ve­r­wa­ch­te lo­on­d­oor­be­taling­s­kos­t­en wilt kr­i­j­gen voor een zieke wer­k­ne­mer die uit dienst is ge­gaan 

Ziek­te­wet Eigen Ri­s­i­co Ve­r­ze­ke­r­ing iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“Bovemij heeft hetzelfde bloed als wij, zij is een branchepartner”
“Bovemij heeft hetzelfde bloed als wij, zij is een branchepartner”

Dit is er verzekerd bij een Ziektewet Eigen Risico Verzekering

De Ziektewet Eigen Risico Verzekering vergoedt de uitkeringskosten voor de Ziektewet die je als eigenrisicodrager hebt.

Wel verzekerd

  • Uitkeringskosten van ex-medewerkers met een contract voor bepaalde tijd die binnen 28 dagen na uitdiensttreding alsnog ziek worden.
  • Uitkeringskosten van medewerkers met een contract voor bepaalde tijd (zoals uitzendkrachten of stagiaires).
  • Uitkeringskosten van medewerkers met een contract voor bepaalde tijd die ziek uit dienst gaan.

Niet verzekerd

  • Ziekteverzuim van ex-medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd 
  • Ziekteverzuim van ex-medewerkers met een contract voor bepaalde tijd die 30 dagen na uitdiensttreding alsnog ziek worden
  • Ziekteverzuim van medewerkers met een contract voor bepaalde tijd
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Ziektewet Eigen Risico Verzekering

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Ziektewet Eigen Risico Verzekering.

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De Ziektewet Eigen Risico Verzekering voor mobiliteitsbedrijven is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Ziek­te­ve­r­zui­m­ve­r­ze­ke­r­ing

De Ziek­te­ve­r­zui­m­ve­r­ze­ke­r­ing van Bo­ve­mij zorgt voor do­or­be­taling van het loon van je (vaste én tij­deli­j­ke) me­de­wer­kers ge­du­r­ende de eerst twee jaar ziek­te.

Ar­b­o­die­nstve­r­lening

De Ar­b­o­die­ns­t­ve­r­lening van Bo­ve­mij omvat de co­mp­le­te ve­r­zui­m­be­ge­l­ei­di­ng en is erop ge­r­i­cht je zieke wer­k­ne­mer weer snel aan het werk te kr­i­j­gen.
Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen.
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.