Alternative

Wat is een Milieuschadeverzekering?

Stel, door storm, lekkage of brand is er milieuschade ontstaan op je terrein. De verontreiniging moet dan worden gesaneerd. De kosten daarvoor kunnen aanzienlijk zijn. De Milieuschadeverzekering biedt hier dekking voor.

Milieuschadeverzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je niet voor sa­ne­r­ing­s­kos­t­en (van bi­j­voo­r­be­e­ld as­be­st) wil komen te staan.
Als je werkt met milie­u­geva­ar­li­j­ke stoffen.
Als je grote hoe­ve­e­l­he­den aut­o­ba­n­den in op­s­lag hebt.

Milie­u­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“Bovemij heeft samen met mij één totaalpolis samengesteld, ik ben daar heel tevreden over”
“Bovemij heeft samen met mij  één totaalpolis samengesteld, ik ben daar heel tevreden over”

Dit is er verzekerd bij een Milieuschadeverzekering

De milieuschadeverzekering biedt dekking bij verontreiniging van bodem of grondwater en bij aanwezigheid van asbest. Ongeacht of die ontstaat op de eigen locatie of bij de buren.

Wel verzekerd

  • Schade door het vrijkomen van asbest
  • Saneringskosten bij verontreiniging door het vrijkomen van gassen, vloeistoffen of fijn verdeelde vaste stoffen
  • Juridische hulp (verweersbijstand)

Niet verzekerd

  • Schade door ondergrondse opslag in tanks
  • Schade het handelen in strijd met de milieuwet
  • Verontreiniging die al bestond bij het ingaan van de verzekering
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Milieuschadeverzekering

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Milieuschadeverzekering

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De Milieuschadeverzekering is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Be­dr­i­j­fs­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing

Door brand of wate­r­o­ve­r­last kan je be­dr­i­jf stil komen te lig­g­en. Met onze be­dr­i­j­fs­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing ben je ve­r­ze­kerd voor de fina­n­ciële gevol­gen hi­e­r­van.

Goed Wer­k­ge­ve­r­s­chap Ve­r­ze­ke­r­ing

De Goed wer­k­ge­ve­r­s­chap ve­r­ze­ke­r­ing van Bo­ve­mij dekt de scha­de wan­neer je me­de­wer­kers een on­gev­al op­lo­p­en tij­dens het ui­t­oe­fenen van hun wer­k­zaamhe­den voor je be­dr­i­jf.
Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.