Alternative

Wat is een Machinebreukbedrijfsschadeverzekering?

Stel, door een aanrijding in de wasstraat is de wasstraat dusdanig beschadigd dat deze niet meer gebruikt kan worden. Naast de materiële schade, lijd je vrijwel direct omzetverlies. De stilstand van de wasstraat en de tijd die nodig is voor het opnieuw aanschaffen en vervangen van onderdelen of machines, kunnen een forse financiële tegenvaller voor je bedrijf betekenen. De vaste kosten blijven namelijk gewoon doorlopen. De Machinebreukbedrijfsschadeverzekering zorgt ervoor dat de continuïteit van je bedrijf veilig wordt gesteld ondanks een tijdelijke uitval van je machines. Met deze verzekering wordt bedrijfsschade als gevolg van machinebreuk volledig vergoed.

Machinebreukbedrijfsschadeverzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je zo­afha­nkel­i­jk bent van één sp­e­cifie­ke ma­chi­ne, dat eve­n­tue­le be­dr­i­j­fs­s­cha­de die ont­s­taat door ui­t­v­al, de be­dr­i­j­fs­co­n­tinuïteit in geva­ar kan br­en­gen
Als je de be­dr­i­j­fs­s­cha­de ont­s­taan door be­diening­s­fout­en van je per­s­oneel wilt mee­ve­r­ze­ke­r­en
Als je een zeer ui­t­ge­b­r­ei­de be­dr­i­j­fs­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing wilt

Past deze ve­r­ze­ke­r­ing bij mij?

Weet je niet zeker of je een Ma­chi­ne­b­r­euk­be­dr­i­j­fs­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt? Wij ku­n­nen dit voor je be­r­e­k­e­nen via een snelle check

Neem co­n­ta­ct op

Neem co­n­ta­ct op

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
"Bovemij is voor mij de specialist in onze autowas- en poetsbranche"
Gerrit Middendorp Autowas-Centrum Raalte

Dit is er verzekerd met een Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

De Machinebreukbedrijfsschadeverzekering vergoedt de vaste lasten en het verlies aan inkomensten bij schade aan je wasstraat.

Wel verzekerd

  • Vandalisme
  • Schade door aanrijding
  • Schade door overspanning, inductie of vorst

Niet verzekerd

  • Schade die verhaalbaar is op grond van een leverings- of onderhoudscontract
  • Schade door opzet of bewuste roekeloosheid
  • Verlies van omzet omdat je geen of minder bezoek aan je wasstraat hebt
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen.

Voorwaarden Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kan je nog meer verzekeren?

De Machinebreukbedrijfsschadeverzekering is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Ma­chi­ne­b­r­euk­ve­r­ze­ke­r­ing

Met een ma­chi­ne­b­r­euk­ve­r­ze­ke­r­ing ben je als aut­o­was­s­t­r­aat ve­r­ze­kerd voor ma­te­riële scha­de van ma­chi­ne­b­r­euk.

Milie­u­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing

Bij milie­u­s­cha­de zoals bodem- of water­ve­r­o­n­t­r­ei­nigi­ng ku­n­nen de sa­ne­r­ing­s­kos­t­en flink op­lo­p­en. Onze milie­u­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing biedt dek­king voor deze kos­t­en.
Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.