Alternative

Wat is een Goed Werkgeverschap Verzekering?

Stel, je medewerker loopt tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden letsel op. Als werkgever heb je een zorgplicht richting je medewerker om de financiële gevolgen van een ongeval te vergoeden. Ook als je geen invloed op de werkomstandigheden hebt, bijvoorbeeld in het verkeer. Met de Goed Werkgeverschap Verzekering verzeker je de schade die je werknemer lijdt, tot het gekozen verzekerd bedrag.

Goed Werkgeverschap Verzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je wilt dat je me­de­wer­kers ve­r­ze­kerd zijn voor scha­de die zij op­lo­p­en door een on­gev­al tij­dens wer­k­ti­jd.
Als je wilt dat je me­de­wer­kers ve­r­ze­kerd zijn voor scha­de die zij op­lo­p­en tij­dens een be­dr­i­j­fs­uit­je.
Als je wilt vol­d­oen aan de zo­r­g­p­li­cht die je hebt ri­chting je me­de­wer­kers.

Goed Wer­k­ge­ve­r­s­chap Ve­r­ze­ke­r­ing iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“Wij kennen Bovemij, maar belangrijker is: Bovemij kent ons!”
“Wij kennen Bovemij, maar belangrijker is: Bovemij kent ons!”

Dit is er verzekerd bij een Goed Werkgeverschap Verzekering

De Goed Werkgeverschap Verzekering dekt de schade die je medewerkers oplopen door een ongeval tijdens het uitoefenen van werkzaamheden voor je bedrijf.

Wel verzekerd

  • Ongevallen tijdens woon- en werkverkeer en bedrijfsuitjes
  • Ongevallen op het werk
  • Overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongeval, binnen 3 jaar na dit ongeval.

Niet verzekerd

  • Opzet of grove schuld door werknemer zelf
  • Letsel door asbest of asbesthoudende zaken
  • Gebruik van alcohol, genees-/slaapmiddelen en soortgelijke middelen
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Goed Werkgeverschap Verzekering

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Goed Werkgeverschap Verzekering

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De Goed Werkgeverschap Verzekering is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Be­dr­i­j­fs­aan­s­p­r­akel­i­j­khe­i­ds­ve­r­ze­ke­r­ing

Met onze be­dr­i­j­fs­aan­s­p­r­akel­i­j­khe­i­ds­ve­r­ze­ke­r­ing ben je ve­r­ze­kerd als jij of je per­s­oneel scha­de aan de­r­den ve­r­o­or­zaakt tij­dens wer­k­zaamhe­den voor het be­dr­i­jf.

Be­dr­i­j­fs­r­e­chts­bi­j­s­tand­ve­r­ze­ke­r­ing

Heb je te maken met een zakel­i­jk ge­s­chil? Met onze be­dr­i­j­fs­r­e­chts­bi­j­s­tand­ve­r­ze­ke­r­ing kun je re­k­e­nen op pr­o­fes­s­i­one­le ju­r­i­di­s­che hulp en on­der­s­teu­ning. 

Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.