Alternative

Wat is een Geldverzekering?

Stel, je brengt de weekopbrengst naar de bank om af te storten. Tijdens dit geldtransport wordt je overvallen en met geweld gedwongen om het bedrag af te staan. Met de geldverzekering ontvang je een schadeuitkering. Maar ook bij een overval op je bedrijf ontvang je een vergoeding voor het gestolen geld.

Geldverzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je ve­r­ze­kerd wilt zijn voor de aan­we­zig­he­id van geld of geldwaar­di­ge pa­p­i­e­r­en in je be­dr­i­jf of in je wo­ning
Als je ve­r­ze­kerd wilt zijn voor het accep­te­r­en van vals geld
Als je ve­r­ze­kerd wilt zijn tij­dens een ove­r­v­al van een geld- of waar­de­tr­an­s­p­o­rt van je be­dr­i­jf naar een and­e­re lo­catie

Geld­ve­r­ze­ke­r­ing iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“De mensen van Bovemij zijn zeer kundig en snappen de markt, en dat geeft mij een gerust gevoel”
“De mensen van Bovemij zijn zeer kundig en snappen de markt, en dat geeft mij een gerust gevoel”

Dit is er verzekerd met een Geldverzekering

De Geldverzekering vergoedt de schade door het verlies van geld en/of geldwaardige papieren

Wel verzekerd

  • Geleden schade tijdens een overval, zowel op je bedrijf, in je woning als tijdens een geldtransport
  • Vervanging van sleutels 
  • Vals geld (standaard tot € 1.000,-)

Niet verzekerd

  • Fraude of een ander vermogensdelict
  • Gevolgschade doordat je het geld niet meer kunt gebruiken
  • Schade ontstaan tijdens het vervoer door geldvervoerbedrijven
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Geldverzekering

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Geldverzekering

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kan je nog meer verzekeren?

De Geldverzekering is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

In­ve­n­tar­is­ve­r­ze­ke­r­ing

Met de in­ve­n­tar­is­ve­r­ze­ke­r­ing van Bo­ve­mij ve­r­ze­ker je de scha­de aan je be­dr­i­j­f­s­in­ve­n­tar­is ve­r­o­or­zaakt door bi­j­voo­r­be­e­ld brand, storm, blik­s­emin­s­lag of diefs­t­al.

Ele­k­tr­o­ni­ca­ve­r­ze­ke­r­ing

De ele­k­tr­o­ni­ca­ve­r­ze­ke­r­ing biedt dek­king voor be­s­cha­digi­ng aan of ve­r­lies van ele­k­tr­o­ni­s­che ap­p­a­r­atuur in je be­dr­i­j­fs­p­and en de hi­e­r­door ge­maak­te extra kos­t­en
Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.