Alternative

Cliëntenobjectenverzekering voor mobiliteitsbedrijven

Stel, je monteur heeft een reparatie uitgevoerd aan een motorrijtuig van een klant. Tijdens een proefrit raakt hij in een slip en botst tegen een tegenligger. Beide motorrijtuigen zijn beschadigd geraakt als gevolg van deze botsing. Omdat je bedrijf aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade, ben je verplicht de schade die je klant lijdt, te vergoeden. Dit kan zware financiële consequenties hebben. De Cliëntobjectenverzekering vergoedt de schade aan het motorrijtuig van de klant.

Cliëntenobjectenverzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je re­p­a­r­aties aan mo­to­r­r­i­j­tui­gen van klan­t­en ui­t­voert.
Als je een mo­to­r­r­i­j­tuig hebt ve­r­k­o­cht, maar nog niet hebt (op)ge­le­ve­rd aan je klant. Maar al­leen tij­dens het af­le­ve­r­ing­s­klaar maken.
Als je buit­en je be­dr­i­j­fs­lo­catie wel eens wer­k­zaamhe­den ui­t­voert aan mo­to­r­r­i­j­tui­gen van klan­t­en.

Past deze ve­r­ze­ke­r­ing bij mij?
Weet je niet zeker of je een Cliënto­b­je­ct­en­ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.

“Wij kennen Bovemij, maar belangrijker is: Bovemij kent ons!”
“Wij kennen Bovemij, maar belangrijker is: Bovemij kent ons!”

Dit is er allemaal verzekerd met een Cliëntenobjectenverzekering

De Cliëntobjectenverzekering vergoedt de schade aan een voertuig van je klant, gedurende de tijd dat deze aan je bedrijf is toevertrouwd.

Wel verzekerd

  • Schade aan motorrijtuigen van klanten door eigen personeel
  • Ook dekking voor trailers, aanhangers en caravans
  • Transport van motorrijtuigen van klanten, als dit door jezelf gebeurt en als doel heeft om een bewerking aan het motorrijtuig uit te voeren

Niet verzekerd

  • De schade aan motorrijtuigen van klanten die zijn verkocht, maar nog niet zijn geleverd. Tenzij de schade het directe gevolg is van het afleveringsklaar maken van het motorrijtuig
  • Schade in verband met het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden
  • Schade in verband met de vervanging, verbetering of herstelling van door jou geleverde goederen
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kan je nog meer verzekeren?

De Cliëntenobjectenverzekering is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Be­dr­i­j­fs­aan­s­p­r­akel­i­j­khe­i­ds-ve­r­ze­ke­r­ing

De Be­dr­i­j­fs­aan­s­p­r­akel­i­j­khe­i­ds-ve­r­ze­ke­r­ing ve­r­goedt de scha­de die vanuit je be­dr­i­jf wordt ve­r­o­or­zaakt aan (zaken van) and­e­r­en.

Aan­s­p­r­akel­i­j­khe­i­ds­ve­r­ze­ke­r­ing Ha­ndels­voo­r­r­aad mo­to­r­r­i­j­tui­gen (WAM)

Alle voer­tui­gen die op naam van je be­dr­i­jf staan, zijn au­t­o­m­ati­s­ch ve­r­ze­kerd voor de WAM met onze aan­s­p­r­akel­i­j­khe­i­ds­ve­r­ze­ke­r­ing ha­ndels­voo­r­r­aad mo­to­r­r­i­j­tui­gen.
Met deze verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen

Veelgestelde vragen

Is stalling verzekerd nadat ik een bewerking aan een klantenvoertuig heb uitgevoerd?
Als een voertuig wordt gestald na een reparatie, wordt dat niet gezien als stalling. Het overleggen van een reparatienota is hierbij voldoende. Bij stalling tegen betaling, moet een verzekerd bedrag aan stalling opgenomen worden op de Cliëntobjectenverzekering. In deze gevallen in het verplicht om te werken met stallingsvoorwaarden.
Hebben de leveringsvoorwaarden die ik hanteer in mijn bedrijf invloed op de schade-uitkering?
Dat is mogelijk. Maar als je aansprakelijkheidsbeperkende leveringsvoorwaarden hanteert, mag je je daar bij schade alleen op beroepen na onze toestemming.
Is tijdens een ongeval bij een proefrit of reparatie van een klantenvoertuig ook eventuele letselschade meeverzekerd?
Letselschade tijdens het proefrijden met een voertuig van een klant is verzekerd onder de Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen (WAM). Er moet dan namelijk met de groene plaat op het voertuig gereden worden.

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.