Alternative

Wat is een Cascoverzekering handelsvoorraad truckbedrijven (rijrisico)?

Stel, iemand verschaft zich toegang tot je bedrijfsterrein, breekt een groot aantal van je motorrijtuigen open en neemt de airbags mee. De kosten om deze schade te herstellen, kunnen hoog oplopen. De Cascoverzekering handelsvoorraad truckbedrijven (rijrisico) vergoedt zowel de schade aan de voertuigen als de kosten voor het herplaatsen van nieuwe onderdelen.

Cascoverzekering handelsvoorraad truckbedrijven (rijrisico), wanneer heb je het nodig?

Als je een cas­co­dek­king voor je voer­tui­gen wilt, on­ge­a­c­ht waar het voer­tuig staat ge­s­t­ald.
Als je een cas­co­dek­king wilt voor mo­to­r­r­i­j­tui­gen die zijn mee­ge­ge­ven als ui­t­lee­n­voer­tuig of voor een pr­o­efr­it (mo­to­r­r­i­j­tui­gen met een ha­nde­laa­r­s­ken­te­ken).
Als je wel eens mo­to­r­r­i­j­tui­gen mee­gee­ft aan klan­t­en of per­s­oneel

Past deze ve­r­ze­ke­r­ing bij mij?
Weet je niet zeker of je een Cas­co­ve­r­ze­ke­r­ing ha­ndels­voo­r­r­aad tr­uck­be­dr­i­j­ven nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
"Met Bovemij als partner kunnen wij ons volledig richten op onze core business"
Sjarno Waninge Sent Waninge

Dit is er allemaal verzekerd met een Cascoverzekering handelsvoorraad truckbedrijven (rijrisico)

De Cascoverzekering handelsvoorraad truckbedrijven (rijrisico) verzekert je hele wagenpark met een cascodekking. Ook motorrijtuigen die ter beschikking zijn gesteld door importeurs of collega bedrijven.

Wel verzekerd

  • Motorrijtuigen die al verkocht zijn, maar nog niet afgeleverd
  • Eigen motorrijtuigen die zijn meegegeven als uitleenvoertuig of voor een proefrit
  • Eigen motorrijtuigen die je zelf vervoert

Niet verzekerd

  • Scooters, (brom)fietsen, brommobielen en touringcars
  • Verhuur, lease, les- of examenrijden, taxi-rijden en koeriersdiensten
  • Financiële schade door het gemis van een motorrijtuig

Staat er iets tussen wat je wel gedekt wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Cascoverzekeringen handelsvoorraad truckbedrijven (rijrisico)

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Cascoverzekering handelsvoorraad truckbedrijven (rijrisico)

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kan je nog meer verzekeren?

De Cascoverzekering handelsvoorraad truckbedrijven (rijrisico) is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Cliënto­b­je­ct­en­ve­r­ze­ke­r­ing

De Cliënto­b­je­ct­en­ve­r­ze­ke­r­ing van Bo­ve­mij ve­r­goedt de scha­de aan, of to­e­ge­b­r­a­cht met, een voer­tuig van je klant.

Aan­s­p­r­akel­i­j­khe­i­ds­ve­r­ze­ke­r­ing Ha­ndels­voo­r­r­aad mo­to­r­r­i­j­tui­gen

Alle voer­tui­gen die op naam van je be­dr­i­jf staan, zijn au­t­o­m­ati­s­ch ve­r­ze­kerd voor de WAM met onze Aan­s­p­r­akel­i­j­khe­i­ds­ve­r­ze­ke­r­ing ha­ndels­voo­r­r­aad mo­to­r­r­i­j­tui­gen.
Met deze verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen

Veel gestelde vragen

Tot welke leeftijd zijn mijn motorrijtuigen volledig casco verzekerd?
Je kunt kiezen voor een volledig cascodekking van 84 of 120 maanden. Na deze termijn zijn de motorrijtuigen beperkt casco verzekerd tot 240 maanden.

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.