Alternative

Wat is een Bedrijfsschadeverzekering?

Stel, een deel van je bedrijfsgebouw wordt getroffen door brand. De materiële schade die door deze brand ontstaat wordt vergoed door de opstal- en de inventarisverzekering. Maar een brand veroorzaakt meer kosten dan alleen de materiële schade. Denk ook aan bedrijfsschade, zoals het omzetverlies waarmee je te maken krijgt. In het ergste geval kan dit zelfs leiden tot een faillissement. Met de bedrijfsschadeverzekering kun je dit soort schade voorkomen.

Bedrijfsschadeverzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je ve­r­ze­kerd wil zijn voor fina­n­ciële scha­de als gevolg van een stils­tand bin­nen je be­dr­i­jf.
Als je ve­r­ze­kerd wil zijn voor de kos­t­en om je admi­ni­s­t­r­a­tie­ve en fina­n­ciële ge­ge­ve­ns op­nieuw in je admi­ni­s­t­r­atie op te nemen
Als je ve­r­ze­kerd wil zijn voor fina­n­ciële scha­de do­or­d­at het be­dr­i­j­fs­ge­bouw onbe­r­ei­k­baar is

Be­dr­i­j­fs­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing iets voor jou?

Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Neem co­n­ta­ct op

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“De mensen van Bovemij zijn zeer kundig en snappen de markt, en dat geeft mij een gerust gevoel”
“De mensen van Bovemij zijn zeer kundig en snappen de markt, en dat geeft mij een gerust gevoel”

Dit is er verzekerd met een Bedrijfsschadeverzekering

De Bedrijfsschadeverzekering vergoedt de financiële schade door toedoen van een (gedeeltelijke) stilstand of storing.

Wel verzekerd

  • Financiële schade door omzetverlies
  • Reconstructiekosten 
  • Financiële schade ontstaan doordat het bedrijfsgebouw onbereikbaar is

Niet verzekerd

  • Schade ontstaan tijdens het transport van bedrijfsmiddelen 
  • Schade ontstaan door een storing binnen het computersysteem 
  • Schade ontstaan door afschrijvingen
Heb je nog vragen over wat wel en niet verzekerd is? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de financiële schade als gevolg van een stilstand of storing in je bedrijf.

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kan je nog meer verzekeren?

De Bedrijfsschadeverzekering is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

In­ve­n­tar­is­ve­r­ze­ke­r­ing

Met de in­ve­n­tar­is­ve­r­ze­ke­r­ing van Bo­ve­mij ve­r­ze­ker je de scha­de aan je be­dr­i­j­f­s­in­ve­n­tar­is ve­r­o­or­zaakt door bi­j­voo­r­be­e­ld brand, storm, blik­s­emin­s­lag of diefs­t­al.

Ele­k­tr­o­ni­ca­ve­r­ze­ke­r­ing

De ele­k­tr­o­ni­ca­ve­r­ze­ke­r­ing biedt dek­king voor be­s­cha­digi­ng aan of ve­r­lies van ele­k­tr­o­ni­s­che ap­p­a­r­atuur in je be­dr­i­j­fs­p­and en de hi­e­r­door ge­maak­te extra kos­t­en.
Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.