Alternative

Wat is een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Stel, een klant struikelt over een mat in je bedrijfspand. De kosten van dit soort schades kunnen zeer hoog oplopen. In sommige gevallen kan het zelfs de voortgang van je bedrijf in gevaar brengen. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt hier dekking voor. 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je ve­r­ze­kerd wilt zijn als je me­de­wer­ker een on­geluk kr­i­j­gt op de wer­k­p­lek.
Als de­r­den scha­de li­j­den door jouw be­dr­i­j­fs­a­ctivitei­t­en en je de fina­n­ciële gevol­gen hi­e­r­van wilt ve­r­ze­ke­r­en.
Als je ve­r­ze­kerd wilt zijn als je scha­de ve­r­o­or­zaakt bij één van je klan­t­en.

Be­dr­i­j­fs­aan­s­p­r­akel­i­j­khe­i­ds­ve­r­ze­ke­r­ing iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“Een verzekeraar die doet wat ze belooft, bij Bovemij zit dat helemaal goed!”
“Een verzekeraar die doet wat ze belooft, bij Bovemij zit dat helemaal goed!”

Dit is er verzekerd met een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade aan anderen die door jouw bedrijfsactiviteiten wordt veroorzaakt, als je hiervoor aansprakelijk bent.

Wel verzekerd

  • Schade aan anderen
  • Schade door geleverde producten of diensten
  • Schade aan je medewerkers op de werkplek

Niet verzekerd

  • Schade veroorzaakt door motorrijtuigen
  • Schade aan motorrijtuigen van klanten
  • Milieuschade op je eigen locatie
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Be­dr­i­j­fs­r­e­chts­bi­j­s­tand­ve­r­ze­ke­r­ing

Heb je te maken met een zakel­i­jk ge­s­chil? Met onze be­dr­i­j­fs­r­e­chts­bi­j­s­tand­ve­r­ze­ke­r­ing kun je re­k­e­nen op pr­o­fes­s­i­one­le ju­r­i­di­s­che hulp en on­der­s­teu­ning. 

Goed Wer­k­ge­ve­r­s­chap Ve­r­ze­ke­r­ing

De Goed wer­k­ge­ve­r­s­chap ve­r­ze­ke­r­ing van Bo­ve­mij dekt de scha­de wan­neer je me­de­wer­kers een on­gev­al op­lo­p­en tij­dens het ui­t­oe­fenen van hun wer­k­zaamhe­den voor je be­dr­i­jf.
Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen

Veelgestelde vragen

Kan ik aansprakelijk worden gesteld voor schade aan privé eigendommen van medewerkers?
Ja, een werknemer kan je aansprakelijk stellen voor de door hem geleden schade tijdens werktijd. Deze schade valt echter buiten de dekking van de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Onze Goed Werkgeverschap Verzekering kan hier uitkomst voor bieden.
Waarom vallen motorrijtuigen niet onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Voor motorrijtuigen is de Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen verplicht.

Zijn stagiaires, zzp-ers of meewerkende familieleden meeverzekerd onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?
Ja, alle ondergeschikten die binnen de uitoefening van je bedrijf werkzaamheden voor je uitvoeren en waarvan je de rechtstreekse opdrachtgever bent, zijn verzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheidverzekering.
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.