Alternative

Wat is arbodienstverlening?

Stel, één van je medewerkers wordt onverhoopt ziek. Dan is dat uiteraard heel vervelend voor je medewerker, maar het kan ook ingrijpende gevolgen hebben voor je organisatie. Natuurlijk wil je voorkomen dat dit de continuïteit van je bedrijf niet in gevaar brengt. Een snelle, verantwoorde re-integratie is dus wel zo prettig; zowel voor jou als voor je medewerker. Onze gerichte arbodienstverlening biedt dan een zeer complete oplossing. Bovemij heeft afspraken gemaakt met twee actieve en betrokken arbodienstverleners, onze preferred suppliers. Dit zijn De Arbodienst en ArboNed.

Met deze preferred suppliers zijn heldere werkafspraken gemaakt over de verzuimbegeleiding, kosten, bereikbaarheid, privacy en uitwisseling van gegevens. Deze partijen zijn in staat om met een persoonlijke en servicegerichte aanpak het verzuim te begeleiden en mogelijk beter beheersbaar te maken.  

Als de verzuimverzekering van Bovemij wordt aangevuld met een full service abonnement van een van de hierboven genoemde arbodiensten, kan de werkgever profiteren van onder meer de volgende voordelen:

 • Een loketfunctie voor de ziekmelding; één ziekmelding volstaat voor het starten van de claimbehandeling van de schade en het starten van de verzuimbegeleiding

 • Uitstekende dienstverlening door gecertificeerde arbodiensten

 • Strenge kwaliteitsbewaking

 • Hoogwaardige kennis

 • Eén vast aanspreekpunt

 • Korting op de totaalprijs

Arbodienstverlening, wanneer heb je het nodig?

Als je je me­de­wer­kers een goede be­ge­l­ei­di­ng wil geven tij­dens de ve­r­zui­m-periode

Als je wilt vol­d­oen aan de Wet ve­r­be­te­r­ing po­or­t­wachter

Als je zieke wer­k­ne­mer(s) weer duu­r­zaam aan het werk wil kr­i­j­gen

Ar­b­o­die­ns­t­ve­r­lening iets voor jou?

Weet je niet zeker of je ar­b­o­die­ns­t­ve­r­lening nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“Bij Bovemij wordt alles snel en soepeltjes geregeld”
“Bij Bovemij wordt alles snel en soepeltjes geregeld”
Jos van Zuylen Rijschool van Zuylen

Deze diensten vallen onder de arbodienstverlening

De arbodienstverlening omvat de complete verzuimbegeleiding en is erop gericht je zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. 

Valt wel onder de arbodienstverlening

 • Complete begeleiding bij verzuim

 • Ondersteuning bij re-integratie van zieke medewerkers

 • "Poortwachter garantie"

Valt niet onder de arbodienstverlening

 • Spoedbezoeken (binnen 24 uur) op verzoek van jou als werkgever

 • Medewerkers die ziek zijn bij aanvang van de dienstverlening

 • Second opinions

Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Documenten arbodienstverlening

Hieronder vind je de documenten die horen bij de arbodienstverlening.

Arbodienstverlening aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze dienstverlening eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze dienstverlening samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De arbodienstverlening voor mobiliteitsbedrijven is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Ziek­te­ve­r­zui­m­ve­r­ze­ke­r­ing

De ziek­te­ve­r­zui­m­ve­r­ze­ke­r­ing van Bo­ve­mij zorgt voor do­or­be­taling van het loon van je (vaste én tijdelij­ke) me­de­wer­kers ge­du­r­ende de eerst twee jaar ziek­te.

Ve­r­ze­ke­r­ing ei­ge­n­r­i­s­i­co­d­r­a­ger ziekte­wet

Met de ve­r­ze­ke­r­ing ei­ge­n­r­i­s­i­co­d­r­a­ger ziek­te­wet van Bo­ve­mij kies je zelf hoe je re-in­te­gr­atie, ziek­te­ve­r­zuim en arbeidsongeschikthe­id vo­r­m­gee­ft en fina­n­cie­rt.

Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen.

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.