Alternative

Aansprakelijkheidsverzekering Handelsvoorraad motorrijtuigen

Stel, je verkoopt een auto aan een klant die zijn eigen auto bij je inruilt. Je vergeet alleen om die auto aan te melden in mijnOndernemersportaal, en krijgt na een aantal weken een bekeuring van de RDW binnen wegens onverzekerd rijden. Deze boetes kunnen hoog oplopen. Met de Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen van Bovemij zijn alle voertuigen die op naam van het bedrijf staan automatisch verzekerd voor de WAM, aangemeld of niet.

Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen, wanneer heb je het nodig?

Wan­neer je eigen mo­to­r­r­i­j­tui­gen ui­t­lee­nt aan klan­t­en als ve­r­va­n­ge­nd ve­r­voer.
Wan­neer je be­dr­i­jf be­s­chi­kt over ha­nde­laa­r­s­ken­te­kens (gr­o­e­ne ken­te­kens).
Wan­neer je eigen mo­to­r­r­i­j­tui­gen hebt waar­m­ee bi­j­voo­r­be­e­ld pr­o­efr­it­t­en wor­den ge­maakt.

Past deze ve­r­ze­ke­r­ing bij mij?
Weet je niet zeker of je een Aan­s­p­r­akel­i­j­khe­i­ds­ve­r­ze­ke­r­ing Ha­ndels­voo­r­r­aad Mo­to­r­r­i­j­tui­gen nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“Bovemij heeft hetzelfde bloed als wij, zij is een branchepartner”
“Bovemij heeft hetzelfde bloed als wij, zij is een branchepartner”

Dit is er allemaal verzekerd met een Aansprakelijkheidsverzekering Handelsvoorraad motorrijtuigen

Met de Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen verzeker je de financiële gevolgen van schade met of door een motorrijtuig uit uw handelsvoorraad. Dit is een zogeheten WAM-verzekering. Met WAM bedoelen wij de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Wel verzekerd

  • De wettelijke aansprakelijkheid voor de bedrijfsvoorraad
  • De wettelijke aansprakelijkheid voor handelaarsplaten (groene kentekenplaten), uitleenvoertuigen en motorrijtuigen voor zakelijk gebruik
  • Motorrijtuigen voor privé gebruik van de directeur(en) en diens partner

Niet verzekerd

  • Scooters, (brom)fietsen, brommobielen en touringcars
  • Motorrijtuigen die worden ingezet voor verhuur en/of lease
  • Motorrijtuigen die worden ingezet voor les- of examenrijden, taxirijden en/of koeriersdiensten

Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Handelsvoorraad motorrijtuigen

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Aansprakelijkheidsverzekering Handelsvoorraad motorrijtuigen

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Cliënt­eno­b­je­ct­en­ve­r­ze­ke­r­ing

De Cliënto­b­je­ct­en­ve­ze­ke­r­ing ve­r­goedt de scha­de aan, of to­e­ge­b­r­a­cht met, een voer­tuig van je klant, ge­du­r­ende de tijd dat deze aan je be­dr­i­jf is to­e­ve­r­t­r­o­uwd.

Cas­co­ve­r­ze­ke­r­ing ha­ndels­voo­r­r­aad mo­to­r­r­i­j­tui­gen

De Cas­co­ve­r­ze­ke­r­ing ha­ndels­voo­r­r­aad mo­to­r­r­i­j­tui­gen, ve­r­ze­kert je hele ha­ndels­voo­r­r­aad met een cas­co­dek­king. En bi­j­voo­r­be­e­ld ook mo­to­r­r­i­j­tui­gen die ter be­s­chi­k­king zijn ge­s­teld door im­p­o­r­t­eu­rs of co­llega aut­o­be­dr­i­j­ven.
Met deze verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen

Veelgestelde vragen

Wie is meeverzekerd onder de WAM-dekking (WAM-verzekering)?
De verzekeringnemer, de levenspartner van de verzekeringnemer, de passagier(s) van het motorrijtuig en de bestuurder van het motorrijtuig
Wat is verzekerd onder de WAM-dekking (WAM-verzekering)?

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer en die van de verzekerde(n) voor schade die is ontstaan met of door de verzekerde motorrijtuigen en een aangekoppeld object. Ook als de schade ontstaat door zaken die zich op of in het motorrijtuig bevinden, daarvan afvallen of daar vanaf gevallen zijn.

Hoe wordt de premie voor de Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen bepaald?

De premie wordt bepaald op basis van het aantal aangemelde kentekens (als rijrisico) en de gemiddelde (gewogen) catalogusprijs van de aangemelde kentekens.

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.