Wat betekenen de Prinsjesdagplannen voor jou?

Veel was er anders dit jaar op Prinsjesdag. Geen koets, geen ridderzaal en geen balkonscène. Wat niet veranderde, was dat het kabinet zijn plannen voor het komend jaar presenteerde. Plannen om ons land door de coronacrisis te helpen. Wat betekenen die voor jou als ondernemer? Lees hier de belangrijkste veranderingen.

Steunmaatregelen gaan (versoberd) door

Veel bedrijven hebben nog last van de coronacrisis. Daarom verlengt het kabinet de NOW-regeling – de tegemoetkoming in je loonkosten – tot en met juni 2021. Wel worden de eisen om hiervoor in aanmerking te komen steeds hoger. Je minimale omzetverlies moet nu nog 20% zijn. Na december 2020 stijgt dat percentage geleidelijk naar 40%. Bovendien daalt tegelijk de tegemoetkoming in loonkosten. Nu is die nog 90%. Dat percentage wordt afgebouwd naar 60%.

Bij de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) gebeurt ongeveer hetzelfde. Deze wordt verlengd tot en met juni 2021, maar vanaf januari 2020 stelt het kabinet hogere eisen aan bedrijven om hiervoor in aanmerking te komen.

BPM-betaling en -bepaling vallen samen

Het kabinet verwacht een veel lagere opbrengst aan BPM (Belasting van personenauto’s en motorrijwielen). Dat heeft twee oorzaken: er worden minder nieuwe auto’s verkocht en het aandeel elektrische auto’s stijgt. Eigenaren van een elektrische auto hoeven geen BPM te betalen omdat die voertuigen geen CO2 uitstoten.

Het moment waarop de hoogte van de BPM bepaald wordt en het moment waarop je de BPM moet betalen, gaan samenvallen. Nu zit daar nog tijd tussen. In de praktijk betekent dit dat de dealer moet voorfinancieren. Voorheen betaalde de consument de BPM bij aanschaf van de auto. Nu kan er zomaar flink wat tijd zitten tussen het moment waarop het garagebedrag die BPM voorfinanciert en het terugkrijgt van de consument. Bovendien wordt er BTW over geheven. Dit besluit brengt dus financiële risico’s met zich mee voor autodealers.

Geen verlaging vennootschapsbelasting, wel een investeringskorting

Eerder waren er plannen het hoge tarief van de vennootschapsbelasting (25%) te verlagen. Die plannen zijn geschrapt om ruimte te maken voor een nieuwe stimuleringsregeling. In 2021 start de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Bedrijven die investeren, bijvoorbeeld in een werktuig of machine, krijgen een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing.

Bekijk al het nieuws

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.