Voorlopig netto resultaat Bovemij negatief, ondanks positief resultaat uit bedrijfsvoering

  • Netto resultaat van -/- € 14 miljoen (2021: € 46,6 miljoen) als gevolg van negatief beleggingsresultaat.

  • Resultaat uit bedrijfsvoering van € 21 miljoen (2021: € 43,6 miljoen) positief.

  • Negatief rendement van 10 % op beleggingen door stijgende rente en dalende aandelenkoersen bedroeg -/- € 34 miljoen (2021: € 19,9 miljoen).

  • Resultaat voor belastingen (na resultaat aandeel derden) van -/- € 13 miljoen (2021: € 63,5 miljoen positief).

  • Combined ratio steeg naar 90% (2021: 80,4%) door hogere schadelast, hoge inflatie en meer fietsdiefstallen.

  • In lijn met het dividendbeleid zal het Bestuur van Bovemij geen dividend uitkeren over 2022.

  • Update compliance-issues uit het verleden: voorziening van € 2 miljoen vanwege voorgenomen boete DNB.

NIJMEGEN, 2 maart 2023 - Bovemij, dienstverlener van en voor de mobiliteitsbranche, behaalde over 2022 een negatief netto resultaat van € 14 miljoen. Dit is geheel te wijten aan een rendement van -/- 10% op beleggingen als gevolg van stijgende rente en dalende aandelenkoersen. Het verlies op de beleggingsportefeuille kwam uit op -/- € 34 miljoen. Het resultaat na belastingen (na resultaat aandeel derden) is -/- 13 mln. Het positieve resultaat uit bedrijfsvoering kwam uit op € 21 miljoen en is daarmee weer in lijn met het niveau van de jaren voorafgaand aan corona. De combined ratio is met 90% weliswaar hoger in vergelijking met de twee coronajaren, maar op een gezond niveau en beter dan in de jaren voorafgaand aan corona.

Het beleggingsresultaat is afgelopen jaar negatief beïnvloed door het verslechterde beursklimaat, stijgende rentes en hogere inflatie, mede als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen. De staatsobligaties en hypotheekfondsen waarin door Bovemij is belegd zijn sterk in marktwaardering gedaald. Ook is de waarde van de aandelenportefeuille van Bovemij gedaald als gevolg van wereldwijd dalende beurskoersen. 

Het resultaat uit bedrijfsvoering is positief en vergelijkbaar met het niveau van de jaren voorafgaand aan corona. Ten opzichte van 2021 is het wel onder druk komen te staan omdat de corona-effecten gedurende het jaar zijn weggeëbd. Zo resulteerden meer asfaltkilometers in meer schades, waarvan de herstelkosten door de hoge inflatie ook duurder zijn geworden. Verder was er afgelopen jaar een toename van het aantal fietsdiefstallen in Nederland, met name van elektrische fietsen. Dit leidde tot een grotere aanspraak op de afgesloten verzekeringen. Bovemij heeft de combined ratio over 2022 met 90% niettemin op een gezond niveau weten te houden, mede dankzij hogere inkomsten uit premies.

In lijn met het dividendbeleid zal het Bestuur van Bovemij geen dividend over 2022 uitkeren.

Ten aanzien van de compliance-issues uit het verleden heeft Bovemij in 2022 een voorziening van € 2 miljoen opgenomen voor de voorgenomen boete van DNB. In het bericht over de jaarcijfers van 2021 maakte Bovemij vorig jaar al bekend eenzelfde voorziening te hebben getroffen voor een boete van de AFM. Beide procedures zijn nog niet afgerond. 

Bovemij zal op 30 maart 2023 de volledige financiële resultaten bekend maken.

Op de in dit bericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beperkte beoordeling door een accountant plaatsgevonden. Dit bericht bevat koersgevoelige informatie en dus voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de verordening marktmisbruik.

Aanbevolen artikelen

Hoe zit het ook alweer met de groene kaart?
Onze klanten beoordelen Bovemij Voorraadfinanciering met een 8,7. Wanneer ga jij er mee aan de slag?
Voor de ondernemer die goed voor zijn personeel wil zorgen

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.