Vanaf 2024 verbod op asbestdaken

De regering wil asbestmateriaal dat in contact staat met de buitenlucht per 2024 gaan verbieden.
Asbestdaken zijn vanaf dan verboden. Deze maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Elk jaar overlijden nog steeds te veel mensen aan de gevolgen van asbest. Het verbod moet ervoor zorgen dat er in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer zijn. Asbestdaken die (deels) versleten zijn als gevolg van weersinvloeden of zich in slechte toestand bevinden, zijn ook nu al verboden omdat zij een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Jouw gemeente kan van je eisen dat je het dak meteen laat verwijderen.

Inventarisatie en sanering

Voor eigenaren van asbesthoudende daken is sanering verplicht. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de asbestsanering. Ben je eigenaar van zo’n dak, dan moet je zelf een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Dat is verplicht, omdat het verwijderen van asbest zorgvuldig moet gebeuren en je dit voor een gebouw dat zakelijk wordt gebruikt niet zelf mag verwijderen.

Voordat er daadwerkelijk gesaneerd mag worden, moet er eerst een asbestinventarisatierapport opgemaakt worden. Hiervoor moet een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf ingeschakeld worden. Heb je het gebouw gehuurd? Wijs je verhuurder dan op zijn verplichtingen en ga in gesprek om afspraken te maken over de sanering. Wie na 2024 nog een asbestdak heeft, moet dit alsnog verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen. Dat geldt ook als je dak nu al een gevaar oplevert.

Gedeeltelijk of volledige sanering?

Het verbod geldt alleen voor asbest in de daken. Asbest in gebouwen dat niet in contact staat met de buitenlucht, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal, wordt (nog) niet verboden. Tijdens de inventarisatie wordt wel het hele gebouw gecontroleerd op asbest.
In het inventarisatierapport staat precies waar in jouw gebouw zich asbest bevindt.

Subsidie

Met de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken. Het is belangrijk om te weten dat de subsidieregeling geldt zolang er voldoende budget is. Dit kan betekenen dat de regeling eerder ophoudt te bestaan. Wij adviseren je dan ook zo snel mogelijk de subsidie aan te vragen. Je kunt de mogelijkheden voor een subsidie nagaan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tips

  • Vraag snel een inventarisatie aan. Dit geeft je duidelijkheid.
  • Saneer zo snel mogelijk. Dat levert niet alleen een veilige werkomgeving op, maar geeft ook de meeste kans op subsidie.

Informatie van de rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl

Mogelijke asbestdeskundigen:
Asbestinventarisatie: Tauw
Asbestsanering: Dolmans & De Jong

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.