René Leander: 'Bovemij blijft bouwen'

In de BOVAGkrant van deze maand een mooi artikel over de transitie van Bovemij van verzekeraar naar mobiliteitsprovider. René Leander, voorzitter van onze Raad van Bestuur: 'De grote kracht zien wij in de breedte van het BOVAG-netwerk.'

Wie denkt dat een verzekeraar niet kan innoveren, heeft niet goed naar Bovemij gekeken. De BOVAG-dochter werkt al vijftien jaar aan haar gedaantewisseling naar mobiliteitsprovider die álle BOVAG-leden met de consument wil verbinden. Een mooi voorbeeld dat innovatie niet altijd disruptief en revolutionair hoeft te zijn.

‘Echte innovatie komt van buiten. Alleen nieuwe toetreders, of zoals de Engelsen het mooi noemen: ‘disruptors’, zijn in staat om de traditionele gang van zaken in een branche op te schudden. Vernieuwen in een groot bestaand bedrijf is nauwelijks mogelijk. Het moet van startups komen die met een verse blik naar de business kijken. Die los zijn van bestaande denkpatronen en buiten de lijntjes kunnen kleuren.’

Deze inzichten blijken niet altijd waar te zijn. BOVAG’s eigen dochterbedrijf Bovemij bewijst namelijk dat innovatie ook van binnenuit kan komen. Een mooier voorbeeld van een traditionele verzekeraar die dankzij continue vernieuwingsdrang een succesvolle shift naar nieuwe activiteiten maakt, is er bijna niet. Al in 2002 had René Leander, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bovemij, die toen nog e-commerce studeerde, een heldere visie op de toekomst van het bedrijf. Het was de tijd van de eerste internetbubbel. Google moest nog concurreren met Alta Vista en zoekmachines als Ilse, maar de mogelijkheden die internet bood waren toen al zichtbaar. Leander kreeg een idee: wat als Bovemij, dat toen al nagenoeg alle BOVAG-leden als klant had en een schat aan waardevolle verzekerings- en autodata in zijn bestand had staan, de verbinding tussen mobiliteitsbedrijven en de consumenten via internet zou kunnen organiseren?

Uitgangspunten daarbij waren het samenbrengen van BOVAG-leden ‘onder één paraplu’ en het inzetten van producten van Bovemij omdat die voor retentie zorgen. Samen met het RDC, dat ook de kansen van internet zag, presenteerde Bovemij het idee aan een aantal BOVAG-leden. Maar de handen gingen niet op elkaar. “Achteraf waren we denk ik te vroeg. Het ging toen goed in de branche, er werd geld verdiend aan auto’s en er was geen noodzaak tot veranderen. Men zag het nut niet van het verkopen van extra F&I-producten bij een auto. En het verbinden door te zeggen ‘we hangen er een parapluutje boven’ is kansloos gebleken. Niemand ging toch zeker samenwerken met zijn concurrent?”

Gewoon doen

Het plan kon de la weer in. Maar Bovemij hield vol door stap voor stap te gaan bouwen. Want door het gewoon te doen, kan innovatie ook op gang komen. Eerst door de BOVAG Autoverzekering in de intermediairsconstructie via autobedrijven te gaan verkopen, daarna door financieringsproducten aan het portfolio toe te voegen; van whitelabel verzekeringen, deels samen met captives van importeurs, tot aan het participeren in leasebedrijven van BOVAG-leden. Beide bleken een succes, inmiddels is bijna de helft van het personeel van Bovemij werkzaam in de financierings- en data- en internettakken.

Gesterkt door de mooie cijfers groeide het geloof dat Bovemij op de goede weg zat. “We zagen dat grote bedrijven en fabrikanten door hun landelijk organisatie en schaalgrootte goed konden inspelen op de vraag naar gemak bij de consument. Daarvoor zetten ze nieuwe technologie in en ze oogsten succes. Je kunt daar machteloos naar kijken en hen laten winnen, maar beter is zelf ook zoiets te doen. Probleem is alleen dat het gemiddelde BOVAG-bedrijf daarvoor veel te klein is, en zelfs voor grote dealerholdings is dat bijna niet te doen. Al is je website nog zo goed ingericht, in de vindbaarheid moet je flink investeren. De bedrijven zijn lokaal georiënteerd en hebben vaak een te klein bereik. Plus: ze zitten aan een of twee merken vast. Wil de consument jouw merk niet, dan kun je alles nog zo goed georganiseerd hebben, je aanbod is te klein.”

Bovemij als verbinder en facilitator

Dat gegeven in combinatie met de veranderende kijk op bezit en gebruik van vervoermiddelen door de consument, inspireerde de mensen bij Bovemij om het oorspronkelijke idee uit 2002 verder uit te werken. Want Bovemij heeft die landelijke organisatie en die schaalgrootte samen met BOVAG en de BOVAG-leden immers wél. Anders dan toen is de consument dit keer meer leidend. Om precies te zijn: de vraag van de consument om  mobiliteitsoplossingen op maat inclusief ‘accessoires’ als verzekeringen en financiering. “De grote kracht zien wij in de breedte van het BOVAG-netwerk. Wij willen dat verbinden aan de consument, waarbij we slim gebruik maken van alle data die we zelf al hebben en die verrijken met mobiliteitsdata van de BOVAG-bedrijven. Op zo’n manier dat die bedrijven daar zelf ook weer beter van worden.”

En dit keer lijkt het wél te lukken, concludeert Leander tevreden. Hij illustreert dat onder andere met de groei van de financieringsactiviteiten en de vliegende start van het consumentenplatform Helder, dat in 2016 het levenslicht zag. “Het verschil met vijftien jaar geleden is dat we nu een verbinder en een facilitator willen zijn. En we gaan nu uit van de behoefte van de consument, terwijl we toen nog teveel op het product en de techniek zaten. De BOVAG-bedrijven blijven zelf in charge en behouden hun eigen identiteit. Wij helpen hun klanten alleen om hen te vinden en verbinden ze voor langere tijd aan hen.” Leander is zichtbaar trots op de wapenfeiten. Er zijn nu zestig bedrijven die met Bovemij een volledig geïntegreerde samenwerking hebben in de vorm van een leasemaatschappij, waarin ieder voor de helft participeert. Totaal staat er eind 2017 al op deze wijze al zo’n tweehonderd miljoen euro aan financiering uit. Dan rijdt er via die bedrijven een wagenpark van 12.000 auto’s rond, die allemaal in het BOVAG-netwerk blijven. “We groeien jaarlijks met vijftig procent, dus het gaat nu echt hard.”

Proeftuin

Innovatie komt dus stap voor stap, zoveel leert het verhaal van Bovemij ons zeker. Maar minstens zo belangrijk is het volharden in het geloof, en het zoeken van heel goede mensen om je doel te bereiken. Leander: “De strategische visie komt bij de directie vandaan, maar je hebt veel mensen nodig die ons blijven uitdagen en die kritisch kunnen denken en vragen durven te stellen. Zulke mensen moet je zoeken, want die komen niet altijd voort uit je eigen bedrijf. Je kunt door intern je visie te blijven delen zeker mensen meekrijgen, maar je hebt echt vernieuwing nodig. En durf te proberen! Met Helder bouwen we niet alleen een goed werkend consumentenplatform, het is ook bewust bedoeld als proeftuin om te leren hoe de c-to-b-to-c-wereld werkt. Wij hadden alleen ervaring met b-to-b, en in die voor ons nieuwe wereld gelden hele andere wetten en regels. We leren daar nu waardevolle lessen die we misschien pas over een paar jaar in succes kunnen omzetten. Maar we blijven wél bouwen!”

De voorbeelden van René Leander 

“Ik heb niet een voorbeeld dat ik navolg, want iedereen doet op onderdelen wel iets goeds dat me inspireert. Ajax bewonder ik omdat ze allemaal jonge spelers selecteren, waarmee ze gestaag aan kwaliteit werken en niet meteen wedstrijden zullen winnen. Muzikanten zoals Radiohead en David Bowie zijn heel experimenteel en hebben het lef om zichzelf te vernieuwen, ook al weten ze dat er maar een klein publiek is voor hun nieuwe muziek. Ze konden ook voor de makkelijke weg kiezen en alleen gaan voor main stream hits. Ik vind het mooi als mensen proberen iets anders te doen, maar daarbij wel blijven nadenken.”

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.