Op weg naar schadebranche in 2030

BOVAG en Bovemij zitten bovenop de ontwikkelingen die de schadebranche meemaakt. En dat zijn er nogal wat. Van de opkomst van technologie voor autonoom rijden tot het groeiende gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel. Om alles te overzien brengt BOVAG de toekomst tot 2030 in beeld.

Schadeherstel wordt veel complexer
“We zijn gestart met een onderzoek naar en een prognose voor de schadebranche in 2030,” vertelt Toine Beljaars, voorzitter BOVAG Schadeherstelbedrijven. “Schadeherstel wordt veel complexer, we gaan toe naar een bedrijfstak die meer is gericht op het borgen van de voertuigveiligheid bij
schadeherstel. De schadehersteller wordt meer een veiligheidsdeskundige met uitgebreide materiaalkennis, kennis van hersteltechnieken en van elektronische veiligheidssystemen. Een van de gevolgen zal zijn dat de eisen aan het werkplaatspersoneel ook omhoog gaan naar een MBO+ of HBO-niveau. Daar moeten we nu op voorsorteren. BOVAG komt later dit jaar dan ook met allerlei ondersteuningsprogramma's voor ondernemers. Andere thema's die de komende tien jaar gaan spelen zijn vraagstukken als: wie neemt de regie in schadeherstel,
wat betekent het voor verzekeraars, en hoe zit het met aansprakelijkheid wanneer een autonome auto schade rijdt? Maar ook: hoe gaan we om met een krimpende markt? Er zijn voorspellingen dat het schadevolume tot 2030 tenminste
zal halveren. En dat zal leiden tot een overname- en consolidatiegolf van jewelste.”

Toine Beljaars, voorzitter BOVAG Schadeherstelbedrijven

Bertus de Vries, directeur commercie Bovemij
Uitdaging aangaan
Vanuit Bovemij wordt vooral het thema aansprakelijkheid
scherp in de gaten gehouden. Autonoom rijden lijkt een ver-van-mijn-bed-show, maar wie de discussies volgt die oplaaien telkens wanneer een 'zelfrijdende' auto bij een ongeval is betrokken weet wel beter merkt ook Bertus de Vries, directeur commercie. Toch begint het beeld te ontstaan dat uiteindelijk de autofabrikant zijn verantwoordelijkheid zal nemen. En dat het schadeherstelproces nog strakker gestuurd zal gaan worden, onder meer via merkenpolissen (waar Bovemij nu al marktleider is). Daar komt bij dat ook de toegang tot voertuigdata geborgd moet worden, er aan dossiervorming gewerkt moet worden en het personeel moet worden bijgeschoold. De Vries: “Voor een deel van de vaderlandse schadeherstellers zal aansluiting bij een formule de uitkomst zijn.” Desondanks gelooft Toine Beljaars dat er ook ruimte blijft voor kleinere, zelfstandige schadebedrijven. “Het hangt af van je ondernemerschap. Als je de uitdaging aangaat, professionaliseert, investeert en je personeel opleidt zal je kunnen meespelen.”

Spanningsveld

Terug naar de dagelijkse praktijk. Beide heren merken in hun adviesrol elke dag weer de druk waaronder schadeherstellers hun werk moeten doen. Beljaars: “De branche is al strak geregeld en dat wordt alleen maar meer, terwijl tegelijkertijd de marges verder onder druk komen te staan. Dat spanningsveld houdt ons enorm bezig. Tegelijkertijd biedt de toekomst zeker kansen voor ondernemers met een hart voor autotechniek en zeker ook voor de mens. Alleen met het juiste personeel ga je het redden.”

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat eerder in Automobiel Management verscheen.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

2
3
4
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.