Onderweg naar een mobiliteitsplatform waar alles bij elkaar komt!

Bovemij staat voor een andere koers. Een eigentijdse koers waarbij ondersteuning van de klanten centraal blijft staan. Platformstrategie is het nieuwe sleutelwoord. Bovemij zal meer dan ooit als verbinder op gaan treden. Met een platform, zo is de bedoeling, dat de klanten en hun doelgroep op een nieuwe manier bij elkaar gaat brengen.

“We hebben onszelf de vraag gesteld”, vertelt Mas van Steenis die binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de commercie, “hoe wij van nog meer toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze klanten.” Sommige zaken zullen natuurlijk nooit veranderen. De vertrouwde garagepolis zal altijd blijven bestaan en stelt hij “Met RDC hebben we een geweldige dataleverancier in huis, maar de wereld is in beweging, het gedrag van consumenten is volop aan het veranderen en daarom zetten wij in op het realiseren van een platform.”

Eerst een stukje historie. 57 jaar geleden werd Bovemij opgericht als verzekeringsmaatschappij door de leden van de BOVAG. Vanaf dat moment, zegt Van Steenis op bijna gedragen toon “is ons motto altijd geweest, van en voor de branche.” Inmiddels werken er meer dan 700 medewerkers voor Bovemij, verdeeld over verschillende vestigingen en dochterondernemingen in verzekeringen, financiering en data.

Wegwijzer

Terug naar het platform dat overigens op zichzelf geen nieuwe vinding is. ViaBOVAG.nl is al een paar jaar een platform voor consumenten waarop inmiddels ruim 100.000 occasions te koop worden aangeboden. Maar, legt Van Steenis uit, “Dit is nog maar het begin. We gaan nog veel meer doen om de gebruikers met elkaar te verbinden. Het uiteindelijke doel is om de tien miljoen mobiliteitsklanten te verbinden met de tien duizend mobiliteitsbedrijven.” Daartoe zal het platform dan ook worden uitgebreid met alle mogelijke producten en diensten, ook van externe leveranciers. Wouter van Kesteren is directeur van viaBOVAG.nl en vult aan “Waar wij stap voor stap naartoe gaan, is dat het platform de wegwijzer wordt voor iedere consument als het gaat om de persoonlijke mobiliteit.” Waarbij de onkreukbare reputatie van BOVAG zorgt voor het onderscheidende karakter.

Van Kesteren: “Dat is nu al het geval op de occasion site, wij zijn transparant en betrouwbaar. Dat helpt enorm.” Hij is ambitieus, “Toen we twee jaar geleden met de occasion site van start zijn gegaan, waren we de achtste in Nederland, nu zijn we de derde en we zullen, als je het mij vraagt, de eerste worden. Maar we doen het wel op onze manier.”

Interactie

Het unieke is, aldus de directeur, dat Bovemij en RDC zoveel kennis en data in huis hebben dat op iedere vraag van een consument een relevant antwoord kan worden gegeven. Diezelfde kennis en data zullen zich de komende jaren vertalen in 25 proposities, zo noemt Van Kesteren de nieuwe producten en productaanpassingen die via het platform naar buiten zullen worden gebracht. Met een propositie wordt bedoeld een product waarvan door onderzoek is vast komen te staan dat de consument daaraan behoefte heeft. Om begrijpelijke redenen noemt Van Kesteren liever geen voorbeelden.

“Maar”, stelt hij, “viaBOVAG.nl wordt daadwerkelijk een platform, dus met interactie met de consument en niet louter verkoop, ook advies en informatie.” Van Steenis: “Wat we doen,  is erop gericht de consument te bewegen in de richting van onze klanten. Daarbij houden wij een scherp oog voor onze rol als bemiddelaar. Wij doen geen zaken met de consument.”  Ook wordt er volop gewerkt aan een platform voor bedrijven. Van Steenis “Daar willen we in 2021 echt gas op geven.”

Patrick van Duijnhoven is Directeur Key Accounts, hij vult aan “Samen is een woord dat als geen ander bij Bovemij past.” Dat bleek wel toen corona haar intrede deed en Bovemij het niet liet bij woorden alleen. Van Duijnhoven “We zijn op zoek gegaan naar manieren om onze klanten in deze pittige tijden bij te staan. Dat kon met een gratis advertentie op viaBOVAG.nl, gratis rechtshulp of een korting op verzekeringen. Alles bij elkaar ging het om een pakket van maatregelen met een waarde van circa tien miljoen euro."

Private Buy

Het is niet allemaal online wat er blinkt. Van Duijnhoven legt uit dat de verschillende dochterondernemingen regelmatig bij elkaar om de tafel zitten om te onderzoeken hoe de dienstverlening nog verder verbeterd kan worden. Soms ontstaat dan een nieuw product dat het antwoord vormt op vragen of problemen van de eigen klanten. Private Buy is daarvan een mooi voorbeeld. Van Steenis “Private Buy is een abonnementsvorm die is bedoeld voor gebruikte auto’s. Het aardige is dat het bestaat uit een optelsom van onze verschillende producten. Verzekeringen en financieringen hebben we aangevuld met ROB (reparatie, onderhoud, banden) en pechhulp. Die mix is Private Buy. Wat bijzonder is, is dat de klant aan het eind van de abonnementsperiode eigenaar is geworden van de occasion.” De bedoeling is dat nog voor het einde van dit jaar van start wordt gegaan met een pilot bij een aantal dealers en autobedrijven.

Er lijkt een nieuwe wind te waaien bij Bovemij, een nieuwe energie. Van Steenis “ Wij blijven gewoon doen wat we altijd hebben gedaan en dat is onze klanten ondersteunen. Met ons platform, voor particulieren en ons platform voor bedrijven denken we van toegevoegde waarde te kunnen zijn.” Van Kesteren over het platform, “Ik ben ervan overtuigd dat de consument ons straks in zijn kontzak heeft en ons minstens een keer per week raadpleegt. We zijn betrouwbaar, dat is belangrijk, mensen willen toch dat gevoel van zekerheid en we hebben alle kennis in huis met onze klanten. Het mooie is, het platform gaat dat allemaal met elkaar verbinden.”   

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat in de Oliebollenspecial 2020 van Automobiel Management verscheen.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.