Nettoresultaat Bovemij negatief, ondanks positief resultaat uit bedrijfsvoering

  • Nettoresultaat van -/- € 14,4 miljoen (2021: € 46,6 miljoen) als gevolg van negatief beleggingsresultaat.

  • Resultaat uit bedrijfsvoering van € 21,2 miljoen positief (2021: € 43,6 miljoen).

  • Negatief rendement op beleggingen door algehele slechte prestaties van de financiële markten bedroeg -/- € 34,2 miljoen (2021: € 19,9 miljoen).

  • Gezonde combined ratio van 90,3% (2021: 80,4%) en solvabiliteit van 213% (2021: 212%) ondanks hogere schadelast, hoge inflatie en meer fietsdiefstallen.

  • Solide premiegroei van auto- en fietsverzekeringen voor consumenten.

  • Fundament interne organisatie verder versterkt.

NIJMEGEN, 31 maart 2023 - Bovemij, dienstverlener van en voor de mobiliteitsbranche, bevestigt de eerder gepubliceerde resultaten over 2022. Het negatieve resultaat van € 14,4 miljoen is geheel te wijten aan een rendement van
-/- 10% op haar beleggingen, dat in lijn is met de algehele slechte prestaties van de financiële markten als gevolg van onzekere economische en geopolitieke ontwikkelingen. Het verlies op de beleggingsportefeuille kwam uit op -/- € 34,2 miljoen. De solide groei in premies voor auto- en fietsverzekeringen voor consumenten laat zien dat Bovemij er het afgelopen jaar in is geslaagd om goed in te spelen op trends en ontwikkelingen.

Hans Coffeng, CEO:

‘In 2022 heeft Bovemij een degelijk operationeel resultaat behaald dat vergelijkbaar is met het pre-corona niveau. Onze combined ratio is met ruim 90% goed. Deze is gestegen omdat een aantal corona-effecten gedurende het jaar zijn weggeëbd. Meer asfaltkilometers vertaalden zich in meer schades, waarvan de herstelkosten door de hoge inflatie ook duurder zijn geworden. De toename van met name diefstallen van elektrische fietsen in Nederland had ook impact. Bovemij staat er niettemin goed voor, zoals ook blijkt uit de solvabiliteit van 213% bij de schadeverzekeraar.’

‘Met onze kernactiviteiten hebben we goede resultaten behaald. In de snelgroeiende fietsmarkt is het aantal lopende verzekeringen met bijna tien procent gestegen. In 2022 is ruim één op de vier verkochte elektrische fietsen via ENRA verzekerd. Ook in Duitsland en België zetten we in deze markt belangrijke stappen met een sterke groei in het aantal verkochte polissen. Verder zijn we het afgelopen jaar succesvol geweest met verzekeringsproducten die autobedrijven aan hun klanten kunnen verkopen. Ook zien we een toename in onderhoudsabonnementen en verlengde garanties. Met deze diensten vergroten onze klanten hun verdienmodel en versterken zij de relatie die zij met hun klanten hebben.’                    

‘Afgelopen jaar hebben we onze financieringsportefeuille beter in balans gebracht, met als gevolg een daling in omvang. De herfinanciering van onze portefeuille is begin 2023 succesvol afgerond. We verwachten dit jaar weer te groeien, onder meer via de introductie van een nieuw ‘white label’ leaseproduct. Hiermee geven we middelgrote autobedrijven de mogelijkheid hun eigen leaseproducten aan hun klanten aan te bieden.’

‘Afgelopen jaar presteerden de platformen en datadiensten gestaag beter. Niet alle diensten dragen hieraan bij, daarom lichten we onze portefeuilles door om scherpere keuzes te maken op klantbehoefte en rendement. Dit sluit aan bij de algehele aanscherping van onze investeringsagenda, waarbij we nadrukkelijker dan voorheen focus aanbrengen om daarmee onze organisatie te versterken en onze dienstverlening effectief te moderniseren.’

‘In 2022 hebben we het inkoopprogramma voor certificaten succesvol afgerond. Alle certificaathouders die dat wensten, hebben hun certificaten kunnen verkopen. Er is voor ruim twintig miljoen euro aan certificaten teruggekocht. Vanwege het negatieve nettoresultaat als gevolg van het slechte rendement op beleggingen zullen we dit jaar geen dividend uitkeren. Dat betreuren we, maar we zien geen aanleiding om af te wijken van het dividendbeleid. Om te zorgen dat we op de middellange en lange termijn financieel gezond blijven, zullen we meer kostenbewust ondernemen en investeringen aan een hogere lat toetsen. Ook hebben we dit jaar weer de richtprijs voor de certificaten ten behoeve van de interne handel in certificaten bepaald. De waarde per certificaat op 1 maart 2023 bedraagt € 37,30 en is daarmee nagenoeg gelijk aan vorig jaar, toen de waarde € 36,80 was.’

Aanbevolen artikelen

Het gevaar van Li-ion accu's en de wetgeving die je moet kennen
5 tips om de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers te bevorderen
Zorg dat je SCIOS Scope 10-certificaat op orde is!

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.