Hoe voorkom ik een brand?

"Wist je dat 30% van de bedrijven na een totall loss brand, binnen drie jaar failliet gaat?"
"Wist je 20% van de bedrijfsbranden is aangestoken?"

Brand is misschien wel de meest vervelende schade die je kan overkomen. Het vernielt veel van je goederen, het kan ervoor zorgen dat je van het ene op het andere moment geen bedrijfsgebouw meer hebt, je geen klanten meer kunt helpen of je medewerkers hun werk niet meer kunnen uitoefenen. Kortom, je bedrijf staat stil. Daarom is het cruciaal om brand te voorkomen. Mocht het toch ontstaan, dan is het noodzaak de brand zo snel mogelijk te detecteren. Elke brand begint immers in het klein. Zodra de haard gevonden is, kan actie ondernomen worden.

Op www.checklistbrand.nl kunt je een checklist invullen die inzicht geeft in je brandrisico's. De checklist Brand is een gezamenlijk initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars in Nederland.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Indien er brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht door derden (b.v dakdekker), maak dan gebruik van het formulier ‘brandgevaarlijke werkzaamheden’.

Rookmelders en blusmiddelen

Rookmelders hebben ‘slechts’ een signalerende werking. Daarom is het belangrijk dat deze zijn aangesloten op een alarm- of brandmeldinstallatie. Een beginnende brand wordt dan direct gemeld en er kan snel actie worden ondernomen. Onze risicodeskundigen informeren je graag over de installatie van rookmelders.

Er zijn verschillende blusmiddelen die gebruikt kunnen worden voor het doven van een brand:

  • Aerosol blussers 
  • Schuimblusser
  • CO2-blusser
  • Brandhaspel
  • Blusdeken
  • Vorstbestendige blusmiddelen
  • Blusgas-installatie

De vraag is alleen waarmee de brand het beste geblust kan worden; een aerosol blusser, een schuimblusser of een CO2 blusser? Klik hier (pdf) voor een overzicht van de verschillende blusmiddelen en hun werking.

Brand door sluiting

Regelmatig ontstaat er brand door de elektrische installatie, in de volksmond vaak 'brand door sluiting' genoemd. Het is erg belangrijk om een elektrische installatie periodiek te onderhouden, zodat mogelijke risico's zoals hoge overgangsweerstand of sluiting snel gesignaleerd worden en brand voorkomen kan worden..

Brand door het laden van accu's

Laad bij voorkeur geen accu’s op na werktijd. Koppel acculaders (ook van accugereedschap zoals looplampen en boormachines) bijvoorbeeld aan een tijdschakelaar die de laders alleen tijdens openingstijd inschakelt, dan wordt het laadproces automatisch onderbroken en de volgende werkdag weer opgestart. Een andere mogelijkheid is om de wandcontactdozen waarop acculaders zijn aangesloten, mee te nemen in het lichtplan van je bedrijf. Op deze manier worden de laders uitgeschakeld als je het licht uitschakelt.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.