Het klimaatakkoord: wat betekent het voor mij?

‘Klimaatverandering is een wereldwijd probleem, dat ook wereldwijd dient te worden opgelost’, aldus de Verenigde Naties. Het nationale Klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990. Die wens heeft ook gevolgen voor de mobiliteitsbranche. Maar wat zijn die gevolgen precies?

Maatregelen om het klimaat te ontlasten zijn niet nieuw. Begin jaren negentig ontstonden er al afspraken om de CO2-uitstoot flink te verminderen. In 2015 kregen die afspraken een vervolg toen zo’n 200 landen, waaronder Nederland, het Klimaatakkoord van Parijs ondertekenden. De Europese Unie besloot onderling om in 2030 40% minder uitstoot te hebben dan in 1990. En Nederland gaat zelfs voor 49%. Om dat te bereiken heeft het kabinet een nationaal Klimaatakkoord vastgesteld, dat later dit jaar wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer.

Klimaatakkoord en mobiliteit

De Nederlandse mobiliteitsvisie voor 2050 luidt: ‘Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd.’

Een mooi streven, maar om dat te realiseren, moet er in de mobiliteitsbranche nog een hoop gebeuren. Transport veroorzaakt in Nederland ongeveer een derde van alle uitstoot. Maatregelen zijn daarom in aantocht. De overheid zet in op ‘schone’ auto’s, die rijden op elektriciteit en waterstof. Het plan is om in 2030 nauwelijks meer auto’s te verkopen die op benzine of diesel rijden. En om die overgang te stimuleren, moet het aantal laadpalen de komende tien jaar stijgen van 137.000 naar 1,8 miljoen. 

Maatregelen

In het nationale Klimaatakkoord staan zoals gezegd veel maatregelen die de mobiliteitsbranche aangaan. Wij noemen er zeven:

 1. De bijtelling op elektrische auto’s gaat de komende jaren geleidelijk omhoog. Van 8% in 2020 tot 22% in 2026. De BPM blijft tot en met 2024 nul euro. Vanaf 2026 gaan elektrische auto’s 100% MRB betalen.
 2. De overheid gaat nieuwe elektrische auto’s vanaf 2021 subsidiëren (ongeveer € 3.000) en gaat gebruikte elektrische auto’s subsidiëren met onder andere een batterijgarantie en subsidie op aanschaf en laadkosten.
 3. Er worden voorbereidingen getroffen voor rekeningrijden. Drie scenario’s worden voorbereid. Het volgende kabinet kiest het scenario dat vanaf 2025 zou moeten gelden.
 4. Het streven wordt om in 2030 100% emissie-loze nieuwverkoop van personenauto’s en bestelbusjes te hebben.
 5. Voor zwaar transport wordt waterstof de belangrijkste energiedrager. Taxi’s en bussen worden vanaf 2025 elektrisch.
 6. Accijns op diesel gaat omhoog. De MRB-korting voor bestelbussen zal verminderen. De eerste jaren met 2 euro per maand.
 7. Het gebruik van deelauto’s wordt gestimuleerd.

Elektrificeren van de lease

De overheid zet ook flink in op het elektrificeren van de lease. Ze zien leasemaatschappijen als een ideaal podium om de overstap naar elektrisch rijden te stimuleren, doordat er geen extra financiering van de hoge nieuwprijs is, geen risico voor de accu, kosten en restwaarde. Plus ondersteuning op omgaan met laden.

Omdat niet de aanschaf, maar het gebruik centraal staat, gelooft de overheid dat de voordelen van elektrisch rijden via de leaseprijs direct bij het aanbod al volop in beeld staan. Het plan is om het elektrificeren van de lease te versnellen. Daarom zijn er met een aantal partijen afspraken gemaakt. Deze zijn onder andere:

 • Leasemaatschappijen gaan toestaan dat hun elektrische private leaseauto’s door de leaserijder gedeeld mogen worden. Ook gaan de leasemaatschappijen samenwerken met autodeelplatforms en buurtauto-achtige initiatieven.
 • Voor 2021 moeten de autoleasebedrijven en andere partijen tot een branche-brede afspraak komen om elektrisch leasen aan te bieden onder vermelding van vaste kosten per maand, inclusief de energiekosten (ook als deze géén deel uitmaken van het contract). Dat zou een vergelijking met een conventionele brandstofauto beter mogelijk maken.
 • De overheid gaat erop sturen om het aandeel nieuw ingezette EV-auto’s door autoleasebedrijven minimaal gelijk te houden aan het aandeel van de totale Nederlandse EV-verkopen ten opzichte van de totale Nederlandse personenautoverkopen. De VNA gaat hierop rapporteren.
 • ANWB, BOVAG, VNA, NVDE, Natuur & Milieu, Vereniging DOET en de Vereniging Elektrische Rijders komen uiterlijk voor het einde van dit jaar met de resultaten van een onderzoek over de haalbaarheid van het leasen van tweedehands elektrische auto’s.
 • Ten slotte spreken de Rijksoverheid, BOVAG, VNA en de coalitie Anders Reizen af om het elektrificeren van het wagenpark mee te nemen bij het onderzoeken van het gebruik van fiscale regelingen voor het aantrekkelijker maken van het verduurzamen van mobiliteit voor werkgevers.

En de gevolgen voor jou?

De impact van al deze maatregelen voor de branche als geheel is groot, maar verschilt natuurlijk per onderneming. Heb je monteurs in dienst, dan moeten zij zich gaan specialiseren in bijvoorbeeld accu’s en software. Ook op uw aftersales en verdienmodel kunnen de afspraken invloed hebben. Wat de gevolgen zijn van het deelauto-concept en hoe dit zich verhoudt tot bijvoorbeeld de verzekering, is nog niet duidelijk. Dat zal blijken als de Eerste Kamer het Klimaatakkoord aanneemt.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.