Heb jij je risico-inventarisatie al op orde?

Welke risico’s brengen de werkzaamheden binnen jouw bedrijf met zich mee? En hoe kun je de kans op ongevallen zo klein mogelijk maken? Dat soort informatie staat in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat steekproefsgewijs checken of bedrijven hun RI&E op orde hebben. Dit moet je erover weten.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dus kun je maar beter alle risico’s in kaart hebben. Zo kunnen je medewerkers gezond en veilig hun werk doen. In een RI&E verzamel je de risico’s die spelen binnen je bedrijf. En je evalueert deze risico’s. Daarnaast maak je een plan van aanpak, waarin je beschrijft welke maatregelen je neemt om de kans op ongevallen te minimaliseren.

Een controle, en dan?

Vanaf medio juli controleert de Inspectie steekproefsgewijs of bedrijven hun RI&E op orde hebben. Word je gecontroleerd? Dan moet je alle benodigde gegevens uiterlijk 10 augustus 2020 aanleveren.

Dit moet je geregeld hebben:

  • Je RI&E moet up-to-date zijn, dat wil zeggen: maximaal drie jaar oud.

  • Je plan van aanpak is compleet. 

  • Je hebt een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst.

  • Je informeert je medewerkers aantoonbaar over hoe zij veilig en gezond kunnen werken.

  • Je hebt een preventiemedewerker aangesteld.

  • Je hebt maatregelen getroffen voor deze arborisico’s: lichamelijke belasting, DieselMotorEmissie, gevaarlijke stoffen, machineveiligheid.


Werken er meer dan 25 mensen bij je bedrijf? Dan moet je RI&E getoetst zijn door een gecertificeerde deskundige. Bij minder dan 25 werknemers kun je gebruik maken van een erkende branche-RI&E. Bijvoorbeeld die van OOMT.

Maak je aanpak compleet

Zorg dat je RI&E tijdig op orde is. Voor de veiligheid en gezondheid van je medewerkers én om een boete te voorkomen. Als de RI&E of het Plan van Aanpak ontbreekt of niet compleet is, dan kan de Inspectie je namelijk direct beboeten. Wil je meer weten over hoe je een RI&E opstelt? Kijk dan op de website van OOMT.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.