Financieel resultaat 2020 maakt het mogelijk dat Bovemij haar zakelijke klanten kan ondersteunen

In 2020 heeft Bovemij een uitzonderlijk goed resultaat na belastingen van € 48,8 miljoen gerealiseerd. Het resultaat is voor een groot deel het gevolg van de coronapandemie die ervoor zorgde dat er in 2020 minder auto’s de weg op gingen waardoor er minder schade werd gereden. Daarnaast behaalde Bovemij een goed beleggingsresultaat. Om de branche een steun in de rug te geven, lanceerde Bovemij in 2020 meerdere initiatieven voor in totaal ruim € 10 miljoen. In 2021 zal opnieuw een steunpakket voor zakelijke klanten volgen.

Voor een uitgebreide toelichting op de cijfers verwijzen we naar het jaarverslag dat gepubliceerd is op publicaties.bovemij.nl.

Ageeth Bakker (CFRO):

‘Als dochter van BOVAG bestaat Bovemij voor en door de mobiliteitsbranche; wij maken onderdeel uit van die branche en voelen die verbondenheid iedere dag. Afgelopen jaar spanden we ons dan ook in om ondernemers in de branche in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te steunen. In maart 2020 boden we een eerste pakket aan steunmaatregelen, bestaande uit juridische bijstand, hulp bij liquiditeitsproblemen, gratis Mobi-ID en gratis viaBOVAG.nl. Daaropvolgend lanceerden we een hulppakket speciaal voor verhuurbedrijven. En aan het eind van het jaar kwamen we met een derde steunpakket in de vorm van een korting op de jaarpremie voor de garagepolis of wagenparkverzekering. Daarmee kwam de totale omvang van de ondersteuning die we in 2020 aan de branche boden op ruim € 10 miljoen.’

‘Onze cijfers over 2020 laten een positief resultaat zien dat vooral toe te schrijven is aan de duidelijke lagere schadelast en een goed beleggingsresultaat van € 5,0 miljoen. Veel mensen kochten in 2020 een fiets waardoor Bovemij ook meer fietsverzekeringen verkocht en de omzet van dit onderdeel naar recordhoogte steeg. Het resultaat van de financieringsmaatschappij werd beïnvloed door het faillissement van een grote klant en teruglopende omzetten bij een aantal andere klanten.’

‘Door het uitzonderlijk goede resultaat over 2020 verbeterde de solvabiliteit verder. Hiermee staat Bovemij er financieel bijzonder goed voor. De sterke balans is een goede basis voor de toekomst en voor onze strategische ambities. Een deel van het resultaat vloeit direct terug naar de branche door uitkering van dividend aan onze certificaathouders en aan grootaandeelhouder BOVAG.’

René Leander (CEO):

‘2020 was voor ons het jaar dat we grote stappen zetten bij de realisatie van onze platformstrategie, met als belangrijke onderdelen de verdere uitbouw van onze twee platformen: consumentenplatform viaBOVAG.nl en ondernemersplatform viaBovemij.nl. Via deze platformen en met behulp van een ontwikkelde datastrategie leggen we de verbinding tussen Nederlandse mobiliteitsbedrijven en mobiliteitsconsumenten. Samen zijn we op weg uit te groeien tot het meest betrouwbare mobiliteitsplatform van Nederland.’

‘We zagen in 2020 het aantal klantbezoeken en met name ook het aantal harde leads dat door viaBOVAG.nl bij onze klanten binnenkomt fors toenemen; het platform wordt omarmd door een steeds groter aantal Nederlandse consumenten op zoek naar een betrouwbaar mobiliteitsplatform. Niet alleen voor auto’s maar inmiddels ook voor fietsen, motoren, campers en caravans. Een positieve ontwikkeling omdat we er op deze wijze opnieuw in slagen een belangrijk deel van de mobiliteitsomzet te behouden voor de branche.’

‘Om dit nog meer kracht bij te zetten zullen wij de komende jaren de investeringen in onze platforms vergroten; want zo versterken wij de branche. We investeren in viaBOVAG.nl, maar zeker ook in viaBovemij.nl, het mobiliteitsplatform voor onze zakelijke klanten, waar wij hen ondersteunen met relevante proposities die helpen de omzet te vergroten en de efficiency te verbeteren zodat per saldo ook de marge verbetert. Om dit voor elkaar te krijgen is een goede samenwerking met de branche en met BOVAG essentieel. Want consumenten zijn gebaat bij goede en betrouwbare dienstverlening. Dit vertrouwen kunnen we gezamenlijk waarmaken door onze krachten waar mogelijk te bundelen.’

‘Op 24 maart 2021 was dochterbedrijf RDC betrokken bij een datalek. Direct is besloten de cybersecurityexperts van Fox-IT in te schakelen en samen een onderzoek naar de toedracht van het incident te doen. Dit onderzoek is nu in volle gang; naar verwachting wordt het binnen enkele weken afgerond. We hebben direct verschillende maatregelen getroffen en monitoren onze omgeving nauwlettend. En we hebben RDC-klanten die eventueel betrokken waren bij het incident geïnformeerd en ondersteund.’

Kerncijfers

* Als gevolg van een stelselwijziging in de jaarrekening is € 16.738 rechtstreeks ten laste van het vermogen verantwoord.
** Lagere omzet omdat hierin de coronakorting is verwerkt.

Op de in dit bericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beperkte beoordeling door een accountant plaatsgevonden. Dit bericht bevat koersgevoelige informatie en dus voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de verordening marktmisbruik.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.