Compliance-onderzoek Bovemij afgerond

Het vervolgonderzoek naar compliance-issues bij Bovemij over de jaren 2014 tot 2018 is afgerond. De Raad van Commissarissen (RvC) van Bovemij heeft naar aanleiding hiervan een groot aantal maatregelen genomen. De RvC heeft de uitkomsten van het onderzoek en de getroffen maatregelen recent besproken met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Onderzoek

Nadat in oktober 2018 melding werd gedaan van Bovemij-activiteiten waarbij de compliance-regels zouden zijn geschonden, heeft de RvC direct een onafhankelijk, extern, gespecialiseerd bureau de opdracht gegeven onderzoek te doen naar deze meldingen. Dit onderzoek is in twee fasen bijzonder grondig en zorgvuldig uitgevoerd.

Het onderzoek heeft bevestigd dat compliance-regels zijn geschonden. De naleving van wet- en regelgeving heeft in delen van de organisatie onvoldoende aandacht gehad. Dit betrof met name de commerciële uitgaven en de vastgoedbeleggingen.

Verbeterplan

Bovemij heeft direct al stappen gezet om de organisatie waar nodig te verbeteren. Nadat de eerste fase van het onderzoek was afgerond, is direct aan de slag gegaan met een stevig verbeterplan waarbij alle stakeholders, waaronder ook de toezichthouders, betrokken zijn. Die hele set van maatregelen is voorgelegd aan DNB en de voortgang van de implementatie wordt bewaakt.

De gehele bedrijfsstructuur is inmiddels ingrijpend veranderd: Bovemij heeft nu twee RvC’s (een voor de holding en een voor de verzekeraar) en aparte beleidsbepalende directies. Daarnaast zijn alle bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden, waarna een groot aantal aanpassingen heeft plaatsgevonden. Zo zijn er extra functionarissen op het gebied van compliance, risicomanagement en internal audit aangesteld, zodat Bovemij voldoet aan de eisen die aan een modern financieel bedrijf worden gesteld. De RvC heeft de overtuiging dat dit alles leidt tot een integere bedrijfsvoering die voldoet aan de hoogste normen van ethiek en gedrag die gesteld kunnen worden aan bestuur en medewerkers.

Overleg met accountant en toezichthouders

Toezichthouder DNB en accountant EY zijn gedurende het hele traject op de hoogte gehouden van de voortgang en uitkomsten van het onderzoek. Ook de AFM is geïnformeerd.De RvC heeft de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met het Openbaar Ministerie. De RvC wacht eventueel nader onderzoek door het Openbaar Ministerie af.

Vooruit kijken

Nu het onderzoek is afgerond en besproken met DNB vindt voorzitter van de RvC Gerlach Cerfontaine het een goed moment om vooruit te kijken: ‘De Raad van Bestuur van Bovemij is recent versterkt met CCO Mas van Steenis en CFRO Ageeth Bakker. Ageeth zal zowel in de directie van de verzekeraar als in de Raad van Bestuur van Bovemij N.V. plaatsnemen. Beide benoemingen vinden plaats onder voorbehoud van goedkeuring door DNB en een positieve advisering van de Ondernemingsraad.’

Gerlach Cerfontaine: ‘Tot onze grote spijt heeft Renate Leander na afronding van het onderzoek zelf besloten om aan het eind van het jaar bij Bovemij te vertrekken, omdat zij het tijd vindt voor iets nieuws. De RvC wil benadrukken dat het vertrek van Renate geen enkele relatie heeft met de uitkomsten van het onderzoek. Bovemij is Renate zeer erkentelijk voor haar grote inzet en betrokkenheid in al haar Bovemij-jaren. Op korte termijn zal de RvC starten met de invulling van de ontstane vacature.’

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.