Bovemij zet hoger resultaat over eerste halfjaar in voor de branche

Ageeth Bakker (CFRO): 

‘De positieve cijfers die we vandaag presenteren zijn voor een belangrijk deel het gevolg van een lagere schadelast door de coronacrisis. De crisis die bij een groot deel van onze klanten juist tot problemen leidt. Om hen in deze zware tijden bij te staan, riepen we half maart direct een omvangrijk steunpakket in het leven. Zo boden we viaBOVAG.nl voor 3 maanden kosteloos aan voor alle BOVAG auto- en motorbedrijven, verleenden we onze klanten gratis juridische bijstand en hielpen we bij acute liquiditeitsproblemen door het wegvallen van omzet. We hebben daar hele goede reacties op gekregen.’

‘Het goede resultaat wordt ook de komende maanden op verschillende manieren ingezet om de branche te helpen succesvol te ondernemen. Op dit moment denken we samen met onze grootaandeelhouder BOVAG na over een mogelijk tweede steunpakket. Daarnaast investeren we volop in digitalisering waarmee we onze klanten ondersteunen bij het digitaal zaken doen.’

René Leander (CEO):

‘Onze klanten ondernemen meer en meer via de digitale wereld. De online verkopen, ook op het gebied van mobiliteit, stijgen in een rap tempo. De coronacrisis leidt tot een stroomversnelling in deze ontwikkeling. Om de positie van de mobiliteitsbranche én van Bovemij in deze digitale wereld te kunnen versterken, zetten wij vol in op onze platformstrategie waarmee we de verbinding willen leggen tussen mobiliteitsbedrijven en Nederlandse mobiliteitsconsumenten.’

‘De komende jaren willen wij dan ook de investeringen in de branche via onze portalen vergroten. In viaBOVAG.nl, het mobiliteitsplatform voor consumenten dat we in 2018 samen met BOVAG startten en dat we de komende jaren stap voor stap uit willen bouwen tot het meest relevante en betrouwbare mobiliteitsplatform van Nederland. En in ons Ondernemersportaal, het mobiliteitsplatform voor mobiliteitsbedrijven dat de komende jaren moet uitgroeien tot het portaal voor al onze zakelijke klanten.’

‘We hebben grootse plannen. Om deze strategie tot een succes te maken, zullen we als Bovemij stevige stappen moeten zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we met de nieuwe bezetting van de Raad van Bestuur, met al onze medewerkers en met al onze klanten in staat zijn dit voor elkaar te krijgen zodat we de branche kunnen blijven ondersteunen. Samenwerking in de branche staat daarbij voorop!’

Toelichting cijfers over het eerste halfjaar 2020

Bovemij NV heeft over het eerste halfjaar van 2020 een resultaat voor belastingen van € 24,1 miljoen gerealiseerd. Dit resultaat is € 2,7 miljoen hoger dan het resultaat voor belastingen over het eerste halfjaar van 2019. De verbetering van het resultaat is onder meer het gevolg van een lagere schadelast op autoverzekeringen. De oorzaak daarvan ligt gelegen in het verminderd wegverkeer in het eerste halfjaar van 2020. Het beleggingsresultaat in het eerste halfjaar van 2020 was daarentegen € 3,7 miljoen negatief (eerste halfjaar 2019: € 7,4 miljoen positief) als gevolg van de dalende beurskoersen door de coronacrisis.

Resultaat voor belastingen

Het resultaat voor belastingen van Bovemij is in het eerste halfjaar van 2020 gestegen tot € 24,1 miljoen (eerste halfjaar 2019: € 21,4 miljoen). Deze verbetering van het resultaat is het gevolg van een verbetering van het technisch resultaat uit verzekeringen en een daling van het resultaat uit beleggingen.

Eigen vermogen

In het eerste halfjaar van 2020 nam het eigen vermogen toe met het resultaat na belastingen en werd er voor een bedrag van € 9,7 miljoen aan dividend uitgekeerd, waardoor het eigen vermogen per 30 juni 2020 is toegenomen tot € 208,1 miljoen.

Brutopremies

De bruto geboekte premie van Bovemij in het eerste halfjaar van 2020 bedraagt € 249,1 miljoen en ligt daarmee op een vergelijkbaar niveau als in het eerste halfjaar van 2019 (€ 249,5 miljoen). Onderliggend steeg de bruto geboekte premie uit bedrijfsmatige en consumentenverzekeringen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 met € 15,7 miljoen. Deze stijging is voor een groot gedeelte gerealiseerd in de tweewielerportefeuille, waar in de maanden mei en juni van 2020 werd geprofiteerd van een sterke groei in de verkoopaantallen van (elektrische) fietsen. Tegenover deze stijging staat een daling van € 16,1 miljoen bruto geboekte premie in niet-strategische portefeuilles (zonder directe link met het BOVAG-netwerk) door een weloverwogen afbouw van deze verzekeringsrisico’s.

De verdiende premie voor eigen rekening over het eerste halfjaar van 2020 kwam uit op € 168,9 miljoen en is daarmee € 5,9 miljoen lager dan de verdiende premie voor eigen rekening over het eerste halfjaar van 2019. De daling van de verdiende premie voor eigen rekening wordt veroorzaakt doordat de afgesloten polissen voor tweewielerverzekeringen betrekking hebben op een langere periode waardoor slechts een beperkt deel van deze premie ten gunste van de verdiende premie in het eerste half jaar van 2020 wordt verantwoord.

Combined ratio

De combined ratio (bestaande uit het schade- en kostenpercentage) ontwikkelde zich bijzonder positief en kwam in het eerste halfjaar van 2020 uit op 82,5% (eerste halfjaar 2019: 91,4%). De verbetering van de combined ratio is het gevolg van een verbetering van de schadelast doordat in het eerste halfjaar van 2020 schades uit eerdere risicojaren zich gunstiger ontwikkelden dan in het eerste halfjaar van 2019 en doordat er door verminderd wegverkeer in het eerste halfjaar van 2020 minder nieuwe schades werden gemeld dan in het eerste halfjaar van 2019.

Resultaat beleggingen

In het eerste halfjaar van 2020 is het resultaat uit beleggingen € 3,7 miljoen negatief (eerste halfjaar 2019: € 7,4 miljoen positief). Doordat de beleggingsportefeuille van Bovemij voor circa 10% uit aandelen bestaat, is dit deel van het beleggingsresultaat van Bovemij gevoelig voor koersbewegingen. In het eerste halfjaar van 2020 daalden de wereldwijde beurskoersen als gevolg van het coronavirus, terwijl de aandelenmarkten in het eerste halfjaar van 2019 juist een sterk resultaat kenden door een herstel na koersdalingen in het laatste kwartaal van 2018.

SCR ratio NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

De solvabiliteit van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, uitgedrukt als percentage van het beschikbaar eigen vermogen afgezet tegen het minimaal benodigde vermogen berekend onder Solvency II, is in het eerste halfjaar van 2020 toegenomen naar 202% (30 juni 2019: 171%). De verbetering van de solvabiliteit is het gevolg van een stijging van het beschikbaar eigen vermogen ten opzichte van het vereiste vermogen.

Uitstaande financieringen

Op 30 juni 2020 bedraagt de boekwaarde van de uitstaande financieringen van Bovemij € 341,9 miljoen (30 juni 2019: € 309,6 miljoen). De groei ten opzichte van 30 juni 2019 is volledig gerealiseerd in het tweede halfjaar van 2019. In het eerste halfjaar van 2020 daalde de boekwaarde van de uitstaande financieringen met € 1,9 miljoen doordat er na de uitbraak van het coronavirus minder nieuwe financieringscontracten werden verstrekt.

Omzet data-activiteiten

De omzet uit data-activiteiten over het eerste halfjaar van 2020 bedraagt € 10,4 miljoen (eerste halfjaar 2019: € 13,1 miljoen). De omzet daalde doordat viaBOVAG gedurende drie maanden voor alle BOVAG auto- en motorbedrijven gratis werd aangeboden. Daarnaast was er sprake van een daling van de omzet bij RDC mede als gevolg van minder transacties als gevolg van de lock down door Corona.

Disclaimer
Op de in dit bericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beperkte beoordeling door een accountant plaatsgevonden. Dit bericht bevat koersgevoelige informatie en dus voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de verordening marktmisbruik. Bovemij heeft alle redelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van dit persbericht. Toch is het mogelijk dat de informatie in dit bericht onvolledig of onjuist is. De informatie in dit persbericht kan ook (mede) gebaseerd zijn op overtuigingen, aannames en verwachtingen van toekomstige prestaties, waarbij rekening is gehouden met informatie die beschikbaar was voor Bovemij op het moment van opstellen van dit bericht. Bovemij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van dit persbericht in het geval informatie onjuist of onvolledig is.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.