Bovemij laat melding compliance-issue onderzoeken

Bij enkele activiteiten in het verzekeringsbedrijf van Bovemij zijn complianceregels overtreden. De Raden van Commissarissen van Bovemij kregen daarvan een interne melding. Momenteel vindt in opdracht van de gezamenlijke RvC’s onderzoek plaats door een extern, onafhankelijk en gespecialiseerd kantoor. De melding en opvolging zijn een direct gevolg van interne regels en externe voorschriften waar Bovemij zich als financiële instelling aan moet houden en van het feit dat Bovemij, zoals alle financiële instellingen, onder toezicht van DNB en AFM staat.

Bovemij heeft direct DNB, AFM en de externe accountant op de hoogte gebracht van de melding en van de opzet van het thans lopende onderzoek. Daarbij is de onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit van het onderzoek benadrukt.

Vooruitlopend op de definitieve uitkomst van het onderzoek zijn al versneld de nodige maatregelen genomen, waaronder invoering van nog striktere interne procedures en verscherpt toezicht ten behoeve van compliance, integriteit en beheersing van risico’s. Ook zijn maatregelen genomen om de administratieve organisatie te versterken. Deze maatregelen zijn opgenomen in een verbeterplan, dat met toezichthouders en aandeelhouders is gedeeld.

Bovemij hecht zeer aan een goede relatie met zijn klanten en hecht ook aan een hoge standaard qua ethiek en integriteit. De focus van Bovemij is de continuïteit en het verder ontplooien van de onderneming, zodat de klanten van Bovemij, met name de mobiliteitsondernemers en hun klanten, verzekerd zijn en blijven van goede verzekeringen en financiële producten.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.