Bovemij concentreert zich op verzekeringen, garanties en datadiensten

Bovemij, dienstverlener van en voor de mobiliteitsbranche, gaat zich volledig richten op verzekeringen (Bovemij en ENRA), garanties (Autotrust) en datadiensten (RDC). Hierin heeft Bovemij al een sterke marktpositie. Tegelijkertijd gaat het de dienstverlening aan klanten voor deze productgroepen verder verbeteren en digitaliseren. Bovemij versnelt hiermee de aangescherpte focus die het vorig jaar al inzette. Een van de consequenties is dat Bovemij stopt met het beheer en de financiering van leaseactiviteiten door autobedrijven.

Met deze keuzes speelt Bovemij in op de veranderingen in de Nederlandse mobiliteitsbranche en de financiële resultaten die onder druk staan. De markt voor verzekeringen en garanties verandert snel door de voortdurende consolidatie bij autobedrijven, veranderingen in distributiemodellen en het toenemende gebruik van elektrische fietsen in zowel Nederland als daarbuiten. Daar komt bij dat de schadelast fors is gestegen en het aantal fietsdiefstallen toeneemt. Om beter in te kunnen spelen op de kansen en bedreigingen die met deze ontwikkelingen gepaard gaan, gaat Bovemij zich primair richten op verzekeringen, garanties en datadiensten.

Hans Coffeng (CEO):

‘Bovemij heeft een sterke positie in de verzekerings-, garantie- en datadienstenmarkt voor mobiliteitsbedrijven. We hebben in de afgelopen jaren een indrukwekkende groei gerealiseerd in fietsverzekeringen (ENRA) en verzekeringen via autobedrijven. Deze markten veranderen snel en wij willen daar wendbaarder op kunnen inspelen. De resultaten van leasefinancieringen en onze platformactiviteiten bleven al enige tijd achter. Dat was vorig jaar al aanleiding om keuzes te maken en onze activiteiten nadrukkelijker te prioriteren. Die keuzes scherpen we nu verder aan. Een duidelijke focus stelt ons in staat om met meer slagkracht te groeien in de markten waar we al een goede uitgangspositie hebben en op die manier onze klanten beter te bedienen.’

Financieringen

Dit betekent dat Bovemij Financieringen vanaf eind 2024 geen nieuwe financieringen aan autoleasemaatschappijen zal verstrekken en gedurende 2024 gefaseerd haar beheeractiviteiten voor de leasemaatschappijen zal beëindigen. De markt van dealers en daarbij behorende leasemaatschappijen consolideert in rap tempo en Bovemij Financieringen heeft onvoldoende slagkracht om hier een sterke positie te verwerven. Hierdoor zal ook het product White Label Lease niet verder op de markt gebracht worden.
Het product Bovemij Leasebevoorschotting (een samenwerking met Fin Quest) blijft wel in portefeuille.

Platformactiviteiten

Daarnaast gaat Bovemij haar platformactiviteiten anders inrichten. Zo gaat viaBOVAG.nl zelfstandig opereren zodat ze wendbaarder is en zodoende sneller kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de wensen van zowel consumenten als mobiliteitsbedrijven. De overige digitale en datadiensten worden onder één dak geconcentreerd bij dochter RDC.

Interne organisatie

Deze keuzes hebben ook consequenties voor de manier waarop Bovemij georganiseerd is. De drie bedrijfsonderdelen Verzekeringen (Bovemij en ENRA), Garanties (Autotrust) en Datadiensten (RDC) worden verantwoordelijk voor het gehele klantproces, van verkoop tot uitvoering. Zo kunnen zij beter en sneller inspelen op de behoeften van klanten. Ook zullen de overheadkosten van de Bovemij-organisatie worden verlaagd.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.