Bovemij boekt voorlopig negatief resultaat door fors hogere schadelast en extra schadevoorziening

Datum: 27 februari 2024

  • Voorlopig resultaat van -/- € 15 miljoen na belastingen (2022: € -/- 14 miljoen).

  • Negatief resultaat uit bedrijfsvoering van € -/- 23 miljoen voor belastingen (2022: € 21 miljoen) door fors stijgende schadelast.

  • Door de inhaalslag van de beoordeling schadedossiers en de inflatie is een extra verhoging van schadevoorzieningen van € 18 miljoen nodig.

  • Positief rendement op beleggingen van € 19 miljoen (2022: -/- € 34 miljoen).

  • Combined ratio steeg naar 104% (2022: 90%) door de impact van inflatie op letselschades en hogere herstelkosten.

  • De uitvoering van de aangescherpte strategie verloopt naar wens.

Bovemij, dienstverlener van en voor de mobiliteitsbranche, behaalde over 2023 een voorlopig negatief resultaat van € 15 miljoen. De omzet is ten opzichte van het voorgaande jaar op peil gebleven. Het resultaat uit operationele bedrijfsvoering staat aanhoudend onder druk door brede marktontwikkelingen, waaronder de hoge inflatie die zowel van invloed is op de materiële schadelast als op letselschades, een toename in diefstal van elektrische fietsen en hogere externe personeelskosten door krapte op de arbeidsmarkt. De inflatie raakt niet alleen de schadelast van het afgelopen boekjaar, maar ook schades die nog niet zijn afgehandeld en op de balans staan. Hierdoor was een extra eenmalige ophoging van de schadevoorziening met € 18 miljoen nodig. Een sterk beleggingsresultaat heeft het negatieve resultaat uit bedrijfsvoering niet kunnen compenseren.

Door de hogere schadelast is de combined ratio gestegen tot 104,4%. Ook de solvabiliteitsratio staat als gevolg van de hoge schadelast en de extra schadevoorziening onder druk en bedraagt 150%.

Om de schadelast beter te beheersen, zijn in lijn met de aangescherpte strategie diverse maatregelen genomen. De afhandeling van letselschades is versneld en de voorwaarden van fietsverzekeringen zijn aangescherpt. Daarnaast zijn de premies voor garageverzekeringen en voor verzekeringen van wagenparken met ingang van dit jaar verhoogd. Binnenkort worden ook de premies voor autoverzekeringen en voor fiets- en brommerverzekeringen aangepast. Premieverhogingen werken doorgaans vertraagd door op het resultaat, aangezien deze niet onmiddellijk effect hebben op lopende meerjarige verzekeringen.

Met de in afgelopen november aangekondigde aanscherping van de strategie worden goede stappen gezet. Bovemij gaat zich concentreren op verzekeringen (Bovemij en ENRA), garanties (Autotrust) en datadiensten (RDC). Deze aanscherping is door stakeholders positief ontvangen en alle benodigde ondernemingsraadprocedures hiervoor zijn inmiddels afgerond.

Bovemij maakt op 28 maart 2024 de definitieve financiële resultaten bekend.

Op de in dit bericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beperkte beoordeling door een accountant plaatsgevonden. Dit bericht bevat koersgevoelige informatie en dus voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de verordening marktmisbruik.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.