Wist u dat 30% van de bedrijven na een total loss brand, binnen drie jaar failliet gaat?

Wist u dat 20% van de bedrijfsbranden is aangestoken?

Brand is misschien wel de meest vervelende schade die u kan overkomen. Het vernielt veel van uw goederen. Het kan ervoor zorgen dat u van het ene op het andere moment geen bedrijfsgebouw meer hebt, u geen klanten meer kunt helpen of uw werknemers hun werk niet meer kunnen uitoefenen. Kortom, uw bedrijf staat stil. Daarom is het cruciaal om brand te voorkomen. Mocht het toch ontstaan, dan is het noodzaak de brand zo snel mogelijk te detecteren. Elke brand begint immers in het klein. Zodra de haard gevonden is, kan actie ondernomen worden.

Rookmelders

Rookmelders hebben ‘slechts’ een signalerende werking. Daarom is het belangrijk dat deze zijn aangesloten op een alarm- of brandmeldinstallatie. Een beginnende brand wordt dan direct gemeld en er kan snel actie worden ondernomen. Onze risicodeskundigen informeren u graag over de installatie van rookmelders.

Blusmiddelen

Er zijn verschillende blusmiddelen die gebruikt kunnen worden voor het doven van een brand.
De vraag is alleen waarmee de brand het beste geblust kan worden; een poederblusser, een schuimblusser of een CO2 blusser? Klik hier voor een overzicht van de verschillende blusmiddelen en hun werking.

  1. Poederblusser
  2. Schuimblusser
  3. CO2-blusser
  4. Brandhaspel
  5. Blusdeken
  6. Vorstbestendige blusmiddelen
  7. Blusgas-installatie

 

Brand door kortsluiting

Regelmatig ontstaat er brand door de elektrische installatie, in de volksmond vaak 'brand door kortsluiting' genoemd. Een elektrische installatie dient periodiek onderhouden te worden, zodat mogelijke risico's zoals hoge overgangsweerstand of sluiting snel gesignaleerd worden en brand voorkomen kan worden. Voor meer informatie over de elektrische installatie, klik hier.

Brand door gebruikte batterijen

Gebruikte batterijen lijken onschuldiger dan ze in werkelijkheid zijn. Een aantal gebruikte batterijen kunnen gemakkelijk sluiting veroorzaken met brand tot gevolg. Lees hier wat u er tegen kunt doen.

Brand door het laden van accu's

Laad bij voorkeur geen accu’s op na werktijd. Koppel acculaders (ook van accugereedschap zoals looplampen en boormachines) bijvoorbeeld aan een tijdschakelaar die de laders alleen tijdens openingstijd inschakelt, dan wordt het laadproces automatisch onderbroken en de volgende werkdag weer opgestart. Een andere mogelijkheid is om de wandcontactdozen waarop acculaders zijn aangesloten, mee te nemen in het lichtplan van uw bedrijf. Op deze manier worden de laders uitgeschakeld als u het licht uitschakelt.

Checklist Brand

Op www.checklistbrand.nl kunt u een checklist invullen die u inzicht geeft in uw brandrisico's. De checklist Brand is een gezamenlijk initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars in Nederland.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Wanneer er brandgevaarlijke werkzaamheden aan uw pand worden uitgevoerd, zoals slijpen en dakwerkzaamheden met een brander, is het verstandig het formulier 'brandgevaarlijke werkzaamheden' te gebruiken. U vindt dit formulier onderaan deze pagina bij 'downloads'.

TitelBestand typeBestandsgrootte
PDF-pictogram Brandklassen en eigenschappenpdf99.77 KB
PDF-pictogram Soorten kleine blusmiddelenpdf16.44 KB
PDF-pictogram Formulier Brandgevaarlijke werkzaamhedenpdf68.61 KB