Alternative

Fiscale maatregelen die jou kunnen helpen

Wat zijn voor jou de mogelijkheden om je hoofd boven water te houden in deze zware economische tijden? Kun je tijdelijk besparen op je vaste lasten nu de inkomsten stagneren? Wij zochten het uit en zetten de belangrijkste mogelijkheden op fiscaal gebied voor je op een rij. Op de website van de Rijkoverheid vind je een compleet overzicht van alle regelingen.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Deze tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Ben je bij de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld ingeschreven als auto- en/of motorrijschool (SBI code 85.53) of heb je jouw bedrijf in de auto- en motorsport onder SBI-code 93.12.7 ingeschreven? Dan kun je in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- per onderneming als je omzet in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000,-.

Je moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bedrijf is vóór 15 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Er werken maximaal 250 personen binnen jouw bedrijf.
  • Je bedrijf mag niet failliet zijn.
  • Je mag geen verzoek tot verlening van surseance van betaling bij de rechtbank ingediend hebben.
  • Bij de aanvraag geef je een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
  • Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
  • Je verklaart dat je over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan overheidssteun hebt ontvangen (de-minimisverordening). Heeft jouw onderneming het hele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan kom je niet in aanmerking voor de regeling.
  • Je bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, kunnen voor een periode van maximaal 3 maanden een aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud waarmee het inkomen aangevuld wordt tot het sociaal minimum. Ook kunnen zij een lening tot maximaal € 10.157,- aanvragen voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. De regeling is beschikbaar tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeenten. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de TOZO. Op deze website staat uitgelegd wat de voorwaarden zijn, hoe je de TOZO kunt aanvragen en hoe hoog de uitkering is waar je recht op hebt.

Belastingdienst: bijzonder uitstel van betaling

Je kunt bij de Belastingdienst uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Dit moet schriftelijk. In je brief vermeld je dat je vanwege het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Het uitstel van betalen geldt voor 3 maanden. Als deze periode te kort is, dan is een langer uitstel mogelijk. Hiervoor is wel een verklaring van bijvoorbeeld je accountant nodig.

Tip: gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Verlaging van je voorlopige aanslag

Verwacht je een lagere winst en betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je de voorlopige aanslag wijzigen. Door het aanpassen van je inkomsten, betaal je direct minder belasting. Stijgt je winst? Pas dan de voorlopige aanslag weer aan. Zo voorkom je dat je bij de definitieve aanslag mogelijk bij moet betalen. Ga voor het aanpassen van je voorlopige aanslag naar www.belastingdienst.nl.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

De Belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

  • De invorderingsrente is vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
  • De belastingrente wordt tijdelijk verlaagd van 8% voor vennootschapsbelasting en 4% voor de andere belastingen naar 0.01%. De belastingrente wordt in rekening gebracht als de Belastingdienst de aanslag te laat kan vaststellen. De verlaging van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Verruimde borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Heb je als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Dan kun je bij de bank informeren naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met het borgstellingskrediet staat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. De verruimde BMKB-regeling gaat in vanaf 16 maart 2020 en geldt tot en met 30 juni 2020.

Ga voor meer informatie over het aanvragen van dit krediet naar je bank of kijk op www.rvo.nl .

Wij helpen je graag verder!

Heb je behoefte aan meer informatie? Onze juridische experts helpen je daar gratis bij. Neem contact met hen op via 024 366 65 45 of rechtshulp@bovemij.nl.

Terug naar Samen vooruit!

Of stel je vraag via....
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.
Neem contact op
Roy
Accountmedewerker