Alternative

Milieuschadeverzekering voor ondergrondse tanks

Stel, één van de ondergrondse tanks is kapot en er lekt diesel uit. De saneringskosten zijn heel hoog. De tankverzekering voor ondergrondse tank vergoedt deze kosten.

Milieuschadeverzekering voor ondergrondse tanks, wanneer heb je het nodig?

Als je niet voor on­ve­r­wa­ch­te sa­ne­r­ing­s­kos­t­en wil komen staan
Als er on­der­gr­o­nd­se tanks op je ter­r­e­in aan­we­zig zijn
Als er nog as­be­st in je pand aan­we­zig is

Milie­u­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing voor on­der­gr­o­nd­se tanks iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
"Met Bovemij als partner kunnen wij ons volledig richten op onze core business"
Sjarno Waninge Sent Waninge

Dit is er verzekerd bij een Milieuschadeverzekering voor ondergrondse tanks

De Milieuschadeverzekering voor ondergrondse tanks biedt, indien is voldaan aan de milieuzorgplicht, dekking voor de kosten van sanering van uw eigen locatie én op aangrenzende terreinen. U bent verzekerd voor de kosten van alle fasen van een saneringsoperatie, zoals onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vervanging van grond en/of grondwater en isolatie van de verontreiniging.

Wel verzekerd

  • Ondergrondse opruimingskosten bij schade door lekkende tanks

  • Schade door asbest

  • Saneringskosten bij uw bedrijf, maar ook bij derden als u de veroorzaker bent

Niet verzekerd

  • Ondergrondse tanks
  • Schade door overtreding milieuwet
  • Verontreiniging die al bestond bij het ingaan van de verzekering
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Milieuschadeverzekering voor ondergrondse tanks

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Milieuschadeverzekering voor ondergrondse tanks

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De Milieuschadeverzekering voor ondergrondse tanks is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Be­dr­i­j­fs­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing

De Be­dr­i­j­fs­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing ve­r­goedt de fina­n­ciële scha­de door to­e­d­oen van een (ge­dee­ltel­i­j­ke) stils­tand of sto­r­ing.

Goed Wer­k­ge­ve­r­s­chap Ve­r­ze­ke­r­ing

De Goed Wer­k­ge­ve­r­s­chap Ve­r­ze­ke­r­ing dekt de scha­de die je me­de­wer­kers op­lo­p­en door een on­gev­al tij­dens het ui­t­oe­fenen van wer­k­zaamhe­den voor je be­dr­i­jf.
Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen.

Veelgestelde vragen

Zijn ondergrondse tanks meeverzekerd?

Onder de millieuschadeverzekering zijn ondergrondse tanks niet meeverzekerd. Hiervoor kan de Tankverzekering voor ondergrondse tanks worden afgesloten.

Kan ik een milieuschadeverzekering ook afsluiten als ik niet de eigenaar van het bedrijfspand ben?

Ja, ook als gebruiker van een pand kun je te maken krijgen met een vervuild terrein waarvan je de kosten niet kunt verhalen op de verhuurder van het pand.

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.