Alternative

Wat is een Lesautoverzekering?

Stel, je gebruikt een auto die is aangepast voor lesdoeleinden om les te geven aan je leerlingen. Een normale autoverzekering geeft geen dekking wanneer het voertuig tijdens de rijles bij een ongeval betrokken raakt. Wanneer je een autoverzekering voor rijscholen hebt afgesloten, is ook de schade die onstaat tijdens een lessituatie gedekt.  

Lesautoverzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je een auto zo­da­nig hebt aan­ge­p­ast dat er ri­j­les mee mag wor­den ge­ge­ven.
Als je ook be­s­che­r­md wilt zijn tegen ter­ug­v­al bij scha­de die ont­s­taat tij­dens het rij­e­xa­men..
Als je een ruime nieuwwaar­de­r­e­geling wilt voor les­auto, ook als dit een le­a­s­e­voer­tuig is. 

Les­aut­o­ve­r­ze­ke­r­ing iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“Bij Bovemij wordt alles snel en soepeltjes geregeld”
“Bij Bovemij wordt alles snel en soepeltjes geregeld”
Jos van Zuylen Rijschool van Zuylen

Dit is er verzekerd bij een Lesautoverzekering

De autoverzekering voor lesvoertuigen vergoedt schade die ontstaat tijdens het geven van les- en examenrijden, afhankelijk van de gekozen dekking.

Wel verzekerd

  • Schade tijdens les- en examenrijden
  • Examen- en rijlesgeld wanneer de leerling het examen of tussentijdse toets niet kan starten of voltooien (bekijk de voorwaarden)
  • Schade aan of het verlies van naambord en/of belettering

Niet verzekerd

  • Eigen gebrek aan de lesauto of slijtage van onderdelen
  • Schade terwijl de instructeur niet bevoegd is om les te geven of schade doordat de auto niet (volledig) is ingericht als lesvoertuig
  • Een lesauto die gebruikt wordt voor verhuur of betaald vervoer van personen en/of zaken, tenzij anders omschreven op het polisblad
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Lesautoverzekering

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Lesautoverzekering.

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De Lesautoverzekering is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Be­dr­i­j­fs­aan­s­p­r­akel­i­j­khe­i­ds­ve­r­ze­ke­r­ing

Met onze be­dr­i­j­fs­aan­s­p­r­akel­i­j­khe­i­ds­ve­r­ze­ke­r­ing ben je ve­r­ze­kerd als jij of je per­s­oneel scha­de aan de­r­den ve­r­o­or­zaakt tij­dens wer­k­zaamhe­den voor het be­dr­i­jf.

Ar­be­i­ds­o­n­ges­chi­kthe­i­ds­ve­r­ze­ke­r­ing

Onze ar­be­i­ds­o­n­ges­chi­kthe­i­ds­ve­r­ze­ke­r­ing biedt fina­n­ciële ze­ker­he­id als je, als ze­lfs­tandig on­der­ne­mer, door ar­be­i­ds­o­n­ges­chi­kthe­id niet meer kunt wer­ken.

Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen.
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.