Alternative

Wat is een Elektronicaverzekering?

Stel, er ontstaat brand in je serverruimte. Je computers en elektronische apparaten zijn voor je bedrijfsvoering onmisbaar. Als zij door bijvoorbeeld brand, diefstal of piekspanning onbruikbaar raken, kan dit voor grote problemen zorgen. Deze verzekering vergoedt de kosten van nieuwe apparatuur, zodat je snel weer aan de slag kunt.

Elektronicaverzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je niet het ri­s­i­co wilt lopen dat de wer­k­zaamhe­den stil komen te lig­g­en bij scha­de aan jouw co­m­p­ut­e­r­a­p­p­a­r­atuur.
Als je bij scha­de of diefs­t­al geen extra kos­t­en wilt he­b­ben voor het huren van ve­r­va­n­ge­nde ele­k­tr­i­s­che ap­p­a­r­atuur.
Als je de ele­k­tr­i­s­che ap­p­a­r­atuur ui­t­ge­b­r­ei­der wilt ve­r­ze­ke­r­en dan met onze in­ve­n­tar­is­ve­r­ze­ke­r­ing.

Ele­k­tr­o­ni­ca­ve­r­ze­ke­r­ing iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“Bovemij heeft samen met mij één totaalpolis samengesteld, ik ben daar heel tevreden over”
“Bovemij heeft samen met mij  één totaalpolis samengesteld, ik ben daar heel tevreden over”

Dit is er verzekerd bij een Elektronicaverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor beschadiging aan of verlies van elektronische apparatuur in het gebouw, door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Wel verzekerd

  • Huur van vervangende elektronica
  • Elektronica in je woning of je bedrijfsauto
  • Overspanning en inductie

Niet verzekerd

  • Schade door computervirussen, illegale software en het wissen van data
  • Schade door slijtage
  • Schade ontstaan tijdens transport
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Elektronicaverzekering

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Elektronicaverzekering

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De Elektronicaverzekering is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

In­ve­n­tar­is­ve­r­ze­ke­r­ing

Met de in­ve­n­tar­is­ve­r­ze­ke­r­ing van Bo­ve­mij ve­r­ze­ker je de scha­de aan je be­dr­i­j­f­s­in­ve­n­tar­is ve­r­o­or­zaakt door bi­j­voo­r­be­e­ld brand, storm, blik­s­emin­s­lag of diefs­t­al.

Be­dr­i­j­fs­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing

Door brand of wate­r­o­ve­r­last kan je be­dr­i­jf stil komen te lig­g­en. Met onze be­dr­i­j­fs­s­cha­de­ve­r­ze­ke­r­ing ben je ve­r­ze­kerd voor de fina­n­ciële gevol­gen hi­e­r­van.
Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen.
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.