Alternative

Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Stel, je raakt arbeidsongeschikt en kunt dus niet meer werken. Hierbij loop je het risico dat je je lasten niet meer kunt betalen, met alle gevolgen van dien. Als zelfstandig ondernemer ben je extra kwetsbaar, omdat er wettelijk niets is geregeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Met onze arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je de nodige zorgen voorkomen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering, wanneer heb je het nodig?

Als je ve­r­ze­kerd wilt zijn van een in­k­omen bij ziek­te of ar­be­i­ds­o­n­ges­chi­kthe­id 
Als je bij ar­be­i­ds­o­n­ges­chi­kthe­id on­der­s­teu­ning wilt kr­i­j­gen bij re-in­te­gr­atie
Als je een ui­t­ke­r­ing wilt ont­va­n­gen bij zwan­ge­r­s­chap en be­v­al­ling

Is deze ve­r­ze­ke­r­ing iets voor jou?
Weet je niet zeker of je deze ve­r­ze­ke­r­ing nodig hebt?

Onze verzekeringen zijn maatwerk

De voorwaarden en dekkingen zijn afhankelijk van het type bedrijf dat je runt. Wil je graag specifieke informatie relevant voor jouw bedrijf? Geef dan jouw bedrijfstype hieronder aan.
“ Van lokale fietswinkel tot webshop, Bovemij beweegt mee”
“ Van lokale fietswinkel tot webshop, Bovemij beweegt mee”
Gerben Kroes Fietswereld Gerben Kroes

Dit is er verzekerd bij een Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt financiële zekerheid als je door arbeidsongeschiktheid niet meer kunt werken.

Wel verzekerd

  • Financiële zekerheid
  • Hulp om weer aan het werk te gaan
  • Preventie

Niet verzekerd

  • Als je arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeval tijdens deelname aan gevaarlijke sporten, zoals snelheidswedstrijden
  • Als je door opzet of grove schuld arbeidsongeschikt bent geworden 
  • Als je arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeval, terwijl je alcohol gedronken had
Staat er iets tussen wat je wel verzekerd wilt hebben? Wij kunnen je helpen

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hieronder vind je de documenten die horen bij de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verzekering aanvragen

Ben je al klant? Dan kan je deze verzekering eenvoudig toevoegen aan je bestaande verzekeringspakket. Nog geen klant? Dan kan je deze verzekering samen met het basispakket aanvragen. Onze accountmanager legt je alles graag uit.

Wat kun je nog meer verzekeren?

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering is een van onze oplossingen om je bedrijf te beschermen. Andere risico's die je als bedrijf loopt, kun je aanvullend verzekeren.

Ar­b­o­die­ns­t­ve­r­lening

De ar­b­o­die­ns­t­ve­r­lening van Bo­ve­mij omvat de co­mp­le­te ve­r­zui­m­be­ge­l­ei­di­ng en is erop ge­r­i­cht je zieke wer­k­ne­mer weer snel aan het werk te kr­i­j­gen.

Co­llec­tie­ve on­gev­al­len­ve­r­ze­ke­r­ing

Wil je me­de­wer­kers na een on­geluk fina­n­cieel on­der­s­teunen en goed wer­k­ge­ve­r­s­chap tonen? Sluit dan de co­llec­tie­ve on­gev­al­len­ve­r­ze­ke­r­ing van Bo­ve­mij  af!
Met onze aanvullende verzekeringen kun je je bedrijf nog beter beschermen.
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.