Bovemij Fit houdt Bovemij vitaal

Een vitale medewerker is een productieve medewerker. Voor werkgevers is het daarom interessant om bij te dragen aan de vitaliteit van medewerkers. Bovemij startte begin 2017 met Bovemij Fit. “Medewerkers zijn de basis voor alles wat we kunnen bereiken”, zegt Renate Leander, lid van de Raad van Bestuur van Bovemij.

Talenten van medewerkers

 “Onze medewerkers zijn het grootste deel van hun dag bij Bovemij”, zegt Renate Leander, lid van de Raad van Bestuur van Bovemij. “Dat geeft ons als werkgever een grote verantwoordelijkheid. Groter dan alleen voorzien in een werkplek en een
computer. Wij geloven in de talenten van mensen, we hoeven ze niet te vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Wat wel tot onze taak behoort, is om te zorgen dat ze zich veilig, vertrouwd en goed voelen bij ons.” Dat is niet (alleen) uit mensenlievendheid, maar ook uit welbegrepen eigenbelang, legt Leander uit. “Wij vragen van mensen dat ze keihard werken. Dat kan alleen als ze zich goed voelen en lekker in hun vel zitten.” Daarom biedt Bovemij een reeks programma’s aan voor talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Maar daarnaast is er sinds begin 2017 ook Bovemij Fit, een programma dat zich richt op de fysieke kant van
welzijn. “Superleuk”, noemt Leander dat. “Het fysiek en het intellect zijn nauw met elkaar verbonden. We ondersteunen onze medewerkers bij het op peil houden van hun vitaliteit. Daarmee doen we indirect een bijdrage aan het verbeteren van de
productiviteit.”

Olympische spelen

Het idee vloeide voort uit een beweging naar lean werken die Bovemij in 2015 inzette. Aanvankelijk draaide het daarin vooral om processen optimaliseren en flexibel maken. “Al gauw kwamen we tot het inzicht dat niet alleen het werk zich continu moet ontwikkelen, maar ook onze mensen.” Bovemij kwam toen in contact met het nationale heren-waterpoloteam. Zij hebben zich tot
doel gesteld om op de Olympische Spelen van 2020 goud te halen. “Hun aanpak vonden wij heel inspirerend. Zij gaan uit van de kracht van het team: niet individuen en evenmin de leidinggevende bepalen het succes. En dus werken ze keihard aan teambuilding. Wij konden hun drijfveren en aanpak zo kopiëren. Het enige verschil is dat Bovemij iedere dag wel een gouden medaille wil of moet halen.” In overleg met de ondernemingsraad kwam zo het programma Bovemij Fit tot stand.

Vitaliteit

Net als het waterpoloteam vormt fysieke vitaliteit bij Bovemij een component voor het beoogde succes. Bovemij Fit is dus een
puzzelstukje in de bredere ambitie. Of eigenlijk vijf puzzelstukjes, want het programma richt zich op vijf aspecten van vitaliteit: voeding, beweging, verbinding, ontspanning en werk. “We gebruiken de Olympische ringen om die aspecten met elkaar te verbinden”, zegt Leander. “In de invulling van die thema’s grijpen we zo ook telkens weer terug op het hogere doel van goud in
2020.” Binnen elk thema worden regelmatig activiteiten georganiseerd door de projectgroep. Bijvoorbeeld: “Er wordt vaak een lunchwandeling van een half uur uitgezet. Medewerkers die zich opgeven, krijgen een appel en een broodje gezond
mee en dan gaan we er een halfuurtje uit. We verliezen daar niets mee, want mensen gingen toch al lunchen. Maar behalve beweging en ontspanning halen mensen er ook nieuwe contacten uit: ze raken in gesprek met mensen uit andere teams. Daar
ontstaan soms interessante initiatieven en ideeën.”

Goed slapen

Ook zijn er, voor of na werktijd, regelmatig workshops over een bepaald thema, met praktische handvatten om meteen mee aan de slag te gaan. Over slapen bijvoorbeeld. “Goed slapen is superbelangrijk voor hoe je je voelt. Maar toen de workshop werd aangekondigd, deden mensen er een beetje lacherig over: we komen hier toch om te werken? Nu is het onderwerp beter bespreekbaar geworden. En mensen letten er echt op. Dat zien we met de meeste activiteiten: mensen gaan bewuster en actiever om met aspecten van hun vitaliteit.” En dat leidt weer tot merkbaar voordeel voor Bovemij. “Iedereen mocht laatst
vrijblijvend op gesprek bij een diëtiste. Veel mensen wilden zoiets al langer, dus het sloot aan bij persoonlijke ambities. Maar zo’n diëtiste helpt ook praktisch, met tips tegen een middagdip bijvoorbeeld. Daar profiteert het team van.”

Vrijwillig

Volgens Renate Leander worden de initiatieven heel enthousiast ontvangen. “Medewerkers ervaren het echt als een cadeautje”, zegt ze. “Belangrijk daarbij is dat we deelname altijd vrijwillig houden. Als het moet, schrik je mensen af. We willen juist dat mensen zich eigenaar voelen van hun vitaliteit.” Evenzeer belangrijk is dat het grotere doel altijd in zicht blijft. “Het moeten geen losse aardigheidjes zijn, elke activiteit moet integraal onderdeel uitmaken van hoe we naar de wereld kijken en in de wereld
staan. We verwachten wel wat terug van onze medewerkers.” Welk effect dat precies heeft, is volgens Leander niet direct te meten. “Het ziekteverzuim daalt, de werknemerstevredenheid stijgt. Maar je kunt onmogelijk zeggen wat de rol van Bovemij Fit daarin is. Wel zien we grote belangstelling voor de meeste activiteiten. En we zien dat mensen zich meer verbonden voelen met hun
collega’s: ze durven meer te vragen, worden zelfsturender en dragen eerder suggesties voor verandering aan. Dat is heel belangrijk voor een organisatie. En ten slotte merken we ook dat met name jongere mensen dit programma heel interessant vinden. Dat geeft ons een voorsprong op de krappe arbeidsmarkt.”

Tips om zelf aan de slag te gaan

  • Begin klein bij wat je bedrijf nodig heeft
    “Vitaliteit hoeft niet heel veel geld of tijd te kosten. Een lunchwandeling of een sessie met rekoefeningen voor monteurs is zo geregeld.
  • Houd het levend
    “Een vitaliteitsprogramma heeft alleen zin als je het langere tijd doet en ook steeds weer verknoopt met een hoger doel. Anders wordt het los zand.”
  • Houd het los en stuur niet direct op productiviteit
    “Laat medewerkers eigenaar worden van hun vitaliteit en faciliteer dat. Geen verplichte deelname dus. Vertel erbij dat je dit aanbiedt omdat je je verantwoordelijkheid als werkgever neemt, in de hoop dat werknemers hun verantwoordelijkheid ook nemen.”

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.