Een arbodienst moet in het bezit zijn van het 'certificaat arbodiensten'. Dit certificaat wordt verstrekt als de arbodienst voldoet aan de verschillende eisen om haar deskundigheid te garanderen. De eisen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De certificaten worden verstrekt door certificerende instellingen die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegendheid zijn erkend.